Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Kui oled näinud kusagil "põõsas" Eesti Nokiat vedelemas
anna meile teada, ehk suudame mõtet edasi arendada...

Juhul, kui nägid korterit, mille hinnas tavapärasest vähem nulle...
või ehitamisel kasutati zelatiini.. sosista meile ka.


Kõik head vestlused teretulnud !
Forum rules
Üldiselt, siin kirjutades austa häid tavasid, ära sõima...ole lihtsalt inimene...rohkem palveid pole

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby spl » 07 Feb 2024 15:54

Igasugust elektri hinnatõusu ei tohi üldse lubada. Hetkel käinud Elektrilevi puhul see mängeldes ja tulemus, kus on tulemus - pole.

Ehk igasugused hinnatõusud energeetikas - stop ja kohe. Tean tean tuleb hala, et liine ei saa siis ehitada jne. Klassikaline PR vasturünnak. Seda enam mul kukkus suu lahti, kui kuulsin, et meil elektriaktsiis tõuseb 40% ja üles.

See nagu riik teedeehitusega, pani kõik seisma 0. Samas peab toimuma korraks võrkudega, et natuke suudaks ettevõtjad kohaneda. Riik on omanik, ta saab seda teha.
---

Diisliaktsiis tõuseb tagasi "covid" aeglsele tasemele oli vist 1.märts ? Parandage mind. St jällegit inflatsioon saab hoogu juurde, sest selle mõjud tulevad läbi transpordi kõikjale.

---

Ehk esimene kodutöö valitsusele, inflatsioon kontrolli alla !
spl
Site Admin
 
Posts: 20886
Joined: 12 Feb 2008 20:59

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby spl » 07 Feb 2024 16:11

Jälle sekkub riik erasektori mänguväljakule, maksumaksja rahaga.

https://www.err.ee/1609245918/riik-hakkab-valja-tootama-uhtset-reisipiletite-platvormi

MaaS X-tee projektiga loob riik standardiseeritud sõidupäringuid vahendava ja liikuvusteenuseid ning sõiduõiguse ostmist ühendava teenuseplatvormi prototüübi. Seega luuakse standardiseeritud X-tee andmevahetuskiht, mida eraturul tegutsevad MaaS operaatorid saaksid kasutada.

---

Tuletan meelde, et X-tee päringute eest tuleb korralikult obrukit maksta. Ja ma ei usu, et see kõik muu tasuta. Ehk küsime nii, miks peaks sellega liituma ?

Projekti rahastab riigikantselei, see kestab 18 kuud ning maksab 840 000 eurot. Projektis osalevad transpordiamet, kliimaministeerium ning regionaal- ja põllumajandusministeerium.

Aga need aja- ja rahakulud ikka on tõeline ulme :ugeek:
spl
Site Admin
 
Posts: 20886
Joined: 12 Feb 2008 20:59

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby spl » 07 Feb 2024 16:40

Delfi esilehte ehivad meie peaministri "geniaalsed" mõttevälgatused. Meil siis sisuliselt peaminister, kes jonnib nagu mingi teismeline plika :shock: :shock: OMG nagu ütleksid noored selle peale.

Ja siis loomulikult lisame selle vana klišee, kõik kiusavad teda ja üldse olete pahad.
spl
Site Admin
 
Posts: 20886
Joined: 12 Feb 2008 20:59

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby teretere » 07 Feb 2024 17:04

Natukene laiailmauudiseid.

https://www.youtube.com/watch?v=4KgHmkV ... l=Redacted
Tucker drops BOMBSHELL about his Putin interview, NSA is PISSED | Redacted with Clayton Morris
Redacted
teretere
 

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby td » 07 Feb 2024 17:09

(kustutatud)
Last edited by td on 18 Feb 2024 12:30, edited 4 times in total.
td
 
Posts: 19501
Joined: 13 Feb 2008 16:23

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby td » 07 Feb 2024 17:13

(kustutatud)
Last edited by td on 18 Feb 2024 12:31, edited 3 times in total.
td
 
Posts: 19501
Joined: 13 Feb 2008 16:23

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby projekteerija » 07 Feb 2024 17:56

td wrote:Viis asja, millest ma raamatu kirjutamisel olen hakkanud paremini aru saama:
1) juhuslikkus ja kaos
2) mida tähendab juhuvalimi võtmine ja selle valimi kvaliteeti iseloomustavate parameetrite (standard error, confidence interval) sisu
3) kontrollgrupi vajadus - regression toward the mean tõttu.
4) standard deviation kui hajuvuse mõõt
5) peidetud klastrid
Püüan hästi lihtsalt ja lühidalt need uuesti kirja panna (raamatus on liiga pikalt ja keeruliselt).

1) juhuslikkus on see, kui kõigil liikmetel võrde võimalus sattuda sündmusse, kaos on see, mille aluseks on korraga mitu erinevat reeglit, mis näivad juhuslikkusena. Nii näiteks haigla vastuvõtu osakonda sattunud inimeste pealt uurimistöö tegemine ei ole juhuslik valik (reeglid: geneetiline soodumus, eluviisid jms.). Piltlikult: Juhuslik valik on see, kui võetakse ette elanike register ja valitakse sealt juhuslikult välja inimesed ning saadetakse nad vastuvõtuosakonda. Paljud statistikameetodid eeldavad juhuslikku valikut - kui see pole tehtud, siis need meetodid ei pruugi anda õigeid tulemusi.
THM (take home message): Kui valim pole koostatud juhuslikkuse alusel, võib antud uurimistöö tulemused tähelepanuta jätta (tulemused kehtivad ainult toodud olukorra jaoks, neid ei saa üldistada mujale)

2) juhuvalimi võtmine on nagu elevandi kompamine mitme pimeda poolt - mõnele sattub jalg, mõnele saba, mõnele lont, mõnele udar või suguti. Kuna valimi võtmist püütakse teha juhuslikult, siis hakkavad kehtima samad seadused nagu eri värvi kuulide võtmisel urnist. Standard error seega iseloomustab selle valimi võimet iseloomustada elevanti (urni sisu) kui tervikut. Kui urnis on 100 kuuli, millest 25 on valged, 1 on punane ja ülejäänud on mustad, siis täpsus, millega 5-liikmeline valim iseloomustab urni sisu, on erinev võrreldes 50-liikmelise valimiga. Punase kuuli tõenäosus sattuda 5-liikmelisse valimisse (1/100) on palju väiksem kui valgel kuulil (1/25). Võib juhtuda, et valimisse sattub korraga 5 valget kuuli ning seega kujuneb vale arusaam urni sisust - aga see tõenäosus on väga väike. Tõenäosem on see, et valimisse ei sattu mitte ühtegi punast kuuli ja seega kujuneb seetõttu vale arvamus urni sisust.
Standard error seega ei iseloomusta joonlaua täpsust vaid juhuslikkuse osa (joonlaua täpsust iseloomustab bias ehk nihe või ka skaala tihedus ehk komakohtade arv, kui soovite, vt. B-tüüpi määramatus). See sõltub nii valimi suurusest kui ka urni sisust.
Urni sisu ehk sündmuste osakaalu hindamisel (et valem kehtiks, peab valimi maht peab olema vähemalt 60): SE = [π(1 – π)/n]^0,5
kus π on meid huvitavate kuulide osakaal urnis, hinnanguliselt π* ≈ p = n(A)/n (tärn tähendab, et tegemist on hinnanguga), kus n(A) on meid huvitavate kuulide arv valimis suurusega n.
Keskväärtuse puhul SE = σ /n^0,5 kus σ on keskväärtuse standardhälve populatsioonis (selle hinnang σ* on valimi keskväärtuse standardhälve (σ* = s) ja n on valimi maht.
Harvade sündmuste määra λ (Poisson'i jaotus) puhul SE =n(A)^0,5 / T kus n(A) on sündmuste arv vaatlusaja T käigus (nt. katastroofilised üleujutused või maavärinad 100 aasta jooksul vms.)
THM: Kui tulemuse usaldusvahemikud (confidence interval) kahes võrreldavas grupis osaliselt kattuvad, võib antud uurimistöö tulemused tähelepanuta jätta.

3) juhuslike sündmuste puhul inimene hakkab nägema korrapära - seal, kus sarnased juhuslikud väärtused juhtumisi kogunevad. Aga see on pool häda. Täiesti juhuslikult võib juhtuda nii, et uuringu esimeses etapis (enne ravimi manustamist ehk sekkumist) on halbu väärtusi (vererõhk vms.) juhuslikult kogunenud rohkem kui häid väärtusi, teises etapis (uurimine peale sekkumist) on aga vastupidi: häid väärtusi võib koguneda rohkem (see on pikk ja keeruline jutt, mida saab illustreerida ka arvudega) aga lõppjäreldus on selline. Need on puht statistilised põhjused. Lisaks neile on ka see, et võib esineda (ja enamasti esinebki) mingi peidetud lisategur, mille olemasolu ja suunda me ei tea ega saagi teada. Kui kaks gruppi (kontrollgrupp ja sekkumisgrupp) on valitud samast üldkogumist juhuslikkuse alusel, siis peidetud faktorite mõjud omavahel neutraliseeruvad - kui valim on piisavalt suur.
THM: Kui korrektset kontrollgruppi (peab pärinema samast üldkogumist) pole kasutatud, võib antud uurimistöö tulemused tähelepanuta jätta.


4) Standardhälve (standard deviation) omab matemaatilist sisu vaid siis, kui tegemist on normaaljaotusega. Paljusid teisi jaotusi saab lähendada normaaljaotuse kujule, kui liikmete arv on piisavalt suur (näiteks binoomjaotuse puhul ehk jah/ei tüüpi tunnuste puhul). Standardhälve populatsioonis iseloomustab antud väärtuse hajuvust ehk muutlikkust - mida suurem standardhälve, seda suuremad on ka erinevused. Ainuüksi standardhälbe alusel ei saa otsustada, kas antud tunnuse arvväärtus on normaalne või mitte. Lihtne näide: aja jooksul on inimeste keskmine kehakaal USA-s suurenenud. Kas seega teeme ümber ka normiväärtused? Inimene on ikka ülekaaluline (ja talle kehtivad ikka samad meditsiinilised seaduspärasused), kuigi uute andmete valguses tema kehakaal ei ole + 2,3 SD vaid on +1,9 SD.
THM: Kui standardhälve on arvutatud tunnuse jaoks, mis ei ole normaaljaotusega, võib antud uurimistöö tulemused tähelepanuta jätta. Sama kehtib ka korrelatsioonikoefitsendi arvuuste kohta: kui tunnuste statistiline jaotus ei ole normaaljaotus võib sellise korrelatsioonikoefitsiendi tähelepanuta jätta. Sama kehtib ka Student'i t-statistiku ja Fisheri F-statistiku kohta.

5) Klastritest teen juttu lähemalt, aga klastritega tuleb arvestada siis, kui
- uuritakse sama populatsiooni kahel või rohkemal ajahetkel
- uuritakse erinevaid perekondi, koole, perearstikeskusi, miks mitte ka riike
- uuritakse sama isiku erinevaid kehaosi (hambaid, põlveliigeseid jne.)


THM: Kui gruppidesse jaotamisel (või ajalisel jälgimisel) pole ICC välja arvutatud, siis klastrite moodustumise võimalusega pole arvestatud ja antud uurimistöö tulemused võib tähelepanuta jätta

Selline mõtteke. Ehk admin. õiguste valdajad koondaks matemaatika jms. huviliste sisukamad postitused (eriti td süvitiminevad lahkamised) foorumi eriteemade alla. Ehk isegi eraldi gruppidesse valdkonniti. Matemaatikal ja mõsistel ei ole ole kommet hapuks minna. Ajatu kraam mille kallale on mõnikord hea sattuda ka lihtsalt sellel hetkel, kui peas mõtteid ei ole.
projekteerija
 

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby projekteerija » 07 Feb 2024 19:45

Tuligi ära. Turutõrge oli pikk aga.. Svansoni seadus ikkagi endiselt toimib .... https://en.wikipedia.org/wiki/Swanson%27s_law
EL tootjate jaoks valus. Teisest küljest aga võiks seda hinnasõjategevust ka Hiinapoolseks abiks idanaabri pigistamisel - kurnamisel nimetada.
https://arileht.delfi.ee/artikkel/12026 ... sepaneelid
Või siis ka abiks roheesmärkide saavutamisel. Võiks koheselt terve hulga ametimehi Kliimaministeeriumist uutele väljakutsetele saata.
Kliimaministeeriumiga seoses kogub tuure sots. meedias nende skandaalne vastutöötamine roheesmärkide täitmisel. Automaks ja igasugused muud keskkonnaeesmärgid on vaid tavainimestele ja tavaettevõtetele. Ministeeriumi enda ja riigipalgaliste allüksuste jms. ametnike kohta see ei käi. :shock: Riigi raha on nii laialt käes, et selle ärapõletamiseks vaja sisuliselt topeltnormkogus (Keskkonnamajja tuleb 200 maa-alust parkimiskohta, kuigi norm nõuaks ainult 110. Lisanduvad 90 kohta on tellija erisoov) autode parkimiskohti rajada uue ministeeriumbüroohoone alla (ehk siis täiendav kogus CO2-te eriti maksumaksjale kallil ja ebamoraalselt halba eeskuju näitaval moel huugama pannes). :HEAD
projekteerija
 

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby td » 07 Feb 2024 20:07

Rootsi niisiis loobub gaasijuhtme plahvatuse uurmisest. Põhjendus: ei toimunud otseselt Rootsi riigi territooriumil, Rootsi ei olnud kahjukannataja, Rootsi kodanikud ei ole leitud sellega seotud olevat. Seetõttu jätkab uurimist Saksamaa jne., kes on otsene kahju kannataja.
Ühtlasi toodi põhjenduseks ka seda, et uurimine on välispoliitiliselt väga sensitiivne ja Rootsil puudub huvi asju teravaks ajada - võib halvendada Rootsi julgeolekupoliitilist positsiooni.
td
 
Posts: 19501
Joined: 13 Feb 2008 16:23

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby Majandushuviline » 07 Feb 2024 20:08

td wrote:
spl wrote:Põhimõtteliselt hävitasid vabariiklased / Trump kogu USA välispoliitika tõsiseltvõetavuse ja üldse riigi usalduse. See on asi, mida ehitatakse aastakümneid.
https://www.err.ee/1609245411/liitlaste-aitamise-ja-piirijulgeoleku-eelnoud-ei-leia-usa-kongressis-toetust

keegi kuskil väljendas tabavalt: USA tõotab kõiki kaitsta ja utsitab sõtta, aga ise väsib ruttu seda sõda toetamast.
(meenub koolipoiste kõnekäänd: "ma ei ole küll ässitaja, aga mina seda nii ei jätaks" ja siis see mahitaja läheb rahulikult koju jättes väiksema koolivenna suuremaga üksi kooli tagahoovi madistama)

Haakuv: Riigikaitsele mõtlemist pidas liberaalne front isegi kahjulikuks, sest mingit sõda Euroopas ju ei pidanud enam tulema ja üleüldse las need va ameeriklased kui igavesed sõjardid tegelevad sellega. Sellepärast ka Reformierakond kuulutas isegi veel pärast 24. veebruari 2022 Jürgen Ligi suu läbi, et iseseisvat kaitsevõimet pole vaja tugevdada, sest „meil on liitlased“.
spl wrote:Tegemist on niivõrd debiilse otsusega, et mul raske seda üldse mõista.
EL arutab uute biogaasibusside müügikeeldu
https://www.err.ee/1609237107/el-arutab-uute-biogaasibusside-muugikeeldu

Alles neid soositi: Eesti suuremate linnade bussid sõidavad suuresti biogaasiga. Seda paljuski seetõttu, et biometaani tootmisel jäätmetest saab ära hoida heitmegaaside tekke, mida muidu tekiks nende jäätmete lagunemisel suuremas mahus ... Euroopa Liidus läheb kampaaniatega kõik samamoodi, nagu Nõukogude Liidus

Ümbruses järjest enam kummalisi venekeelseid murdeid ja selle majanduslikust kasust seletamist kuuldes: Läti on töö tootlikkuse poolest Eestist möödunud ja Leedu, Tšehhi, Sloveenia ja Slovakkia on kogu selle ajajärgu, mil meil massiimmigratsioon algas, 2017, sellest ajast on olnud Eestist ees ja 2022. aastal on vahe suurenenud. Peale Läti on läinud ka Poola ja Ungari Eestist tootlikkuselt ette.
Lisaks: Eestisse on tulnud umbes 100 000 Ukraina põgenikku, peamiselt linnaelanikud, mis peaks tööhõivet tugevdama, aga ettevõtjatele justkui seda massi poleks olemaski. Mitusada tuhat peab veel neid sisse tooma?
Majandushuviline
 

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby Majandushuviline » 07 Feb 2024 22:56

h wrote:See oli nõidade püha Halloween. Lugesin kuskilt artiklit, mille kirjutas kirstlusesse pöördunud eks-nõid, kes valdab järelikult ka kurjuse maailma siseinfot. Ta kirjutas, et kõik need naervad kõrvitsad ja õudukad kostüümid ja rituaalid -- selle mõte on selles, et inimesed, kes nendega kaasa lähevad, vannuvad truudust kurjusele. See pole süütu karneval, vaid iseenda vaimse kuuluvuse demonstratsioon.

Selle tähtpäeva sisu on karmim kui oleks osanud arvata, vähemalt tolle kristlase loo põhjal mis lõpu poole järjest tiheneb.
Majandushuviline
 

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby projekteerija » 07 Feb 2024 23:11

td wrote:
spl wrote:Ma alati öelnud, et Eesti ju koht, kui kivi viskad õhku, siis see jääbki hõljuma või tõuseb kõrgemale. Meil ju demograafia, majandusseadused ei kehti...

No siiani on neil selline elukogemus olnud , sest kogu see aeg on ühendatud anumates (postsovjeet <=> lääs) toimunud veevool ühes suunas. Aga kui hinnatase (veetsaseme kõrgus) võrdsustub, siis võib alata ka vastupidine vool. See ei pruugi kaua kesta, aga võib tulla järsu üllatusena - nii nagu Petri tassi elanikele, et paljunemiseks sobilik sööde on lihtsalt otsa saanud. Siiani on seda gradienti ja söödet lihtsalt jätkunud - "vanade rasvade" arvelt.

Soome praegune president oma viimaseks jäävas kõnes Riigipäeva ees lajatas rahvaesindajatele oma kõnes midagi sarnast. (Ei pea enam kellegile meelepärane olema.):”SUOMESSA sakkaa pahasti ja pysyvästi”, kommentoi tasavallan presidentti Sauli Niinistö velkaantumista ja talouskasvun kehitystä.
Asjad on nihu ...Soome avalik sektor on võlakeerisesse sattunud, majanduskasu pole sisuliselt 16 aastat olnud jne.
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000010209558.html
projekteerija
 

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby td » 08 Feb 2024 01:45

Kasutu fakt:
#Faktoid

Fahrenheit on pärit Gdanskist. Kui ta oli 15-aastat vana (1701), siis mõlemad tema vanemad said surmava seenemürgituse ning noor Daniel koos oma õdede vendadega pandi hoolduse alla. Aasta hiljem korraldati talle õpe raamatupidamises ning saadeti Amsterdami õpipoisiks. Seda ta aga ei lõpetanud, ta põgenes ja rändas läbi Saksamaa, Rootsi ja Taani. Tema eestkotjad esitasid avalduse, kuhu vaja ning anti välja vahistamisorder - eesmärgiga teenida edaspidi Dutch East India Company's. Igatahes, aastl 1706 valmistas ta juba piiritusega täidetud termomeetreid Florentine temperatuuriskaala alusel. (originaalsed Florentine linnast pärit termomeetrid aga põhinesid klaaskuuldel ja õhumullidel, mis erineva temperatuuri juures asusid erinevatele kõrgustele, idee ise pärines Torricelli'lt.) 1708 kohtus ta Ole Rømer'iga (taani edukas astronoom, ei ole René Antoine Réaumur, kes oli prantslane), kes avaldas, et termomeetrtite järele valitseb suur nõudlus. Fahrenheit otsustas täiustada oma termomeetreid, samal ajal kukkus ka aeg tema eesthoolduseks. 5 aasta pärast alustas eksperimenteerimist elavhõbedatermomeetritega. Esialgu kasutas ta enda modifitseeritud Rømer'i skaalat, kus jää sulab + 7,5 kraadi juures ja vesi keeb 60 kraadi juures, kuid hiljem siis tegi omaenda skaala, kus jää sulab +32 kraadi juures ning vesi keeb +212 kraadi juures. Selle kõrvalt tootis ta ka baromeetreid ning muu kõrvalt jäi tal aega ka igiliikuri leiutamisele.Vana aja termomeetritega oli see probleem, et klaasipuhumist ei saanud standardiseerida, mistõttu iga termomeetrer tuli teistest natuke erinev - skaalad ei ühtinud. Fahrenheit 1714 külastas ta Berliini ja Dresdenit, et teha koostööd sealsete klaasipuhujatega. TEma äritegevus siiski ei olnud piisavalt edukas, ühes kirjas palub rahalist toetust Leibnizilt. 1717 aga saabus Amsterdami, tema elavhõbedal põhinevaid standardiseeritud termomeetreid hakkas nüüd saatma edu, kujunes välja äritegevus. 1721 täiustas ta neid veelgi ning need kujunesid oma eeliste tõttu väga populaarseks. 50-aastaselt jäi ta raskelt haigesk ja peagi suri. Selleks ajaks oli tal õnnestunud jälle pankrotistuda, tema matuseid kirjeldatakse kui ekstreemselt vaese (destitute) matuseid.
Tema termomeetrite gradueerimine kasutas kolme punkti:
= 0 F: spetsiaalne soolade lahus, mis jäätub sellel temperatuuril
= 30 F: ilmuvad esimesed jääkristallid puhtas vees
= 90 F: kehatemperatuur kaenla all või suus
Hiljem on seda skaalat veidi muudetud, nüüd on normaalne kehatemperatuur 98,6 kraadi.

Anders Celsius (1701-1744) lõi oma temperatuuriskaala aastal 1742. Tema versioonis vesi kees 0 kraadi juures ja jäätus 100 kraadi juures.
1743 keeras Lyon'i füüsik Kean-Pieree Christin selle skaala tagurpidi - nii nagu me teda täna tunneme. On väidetud, et tegelikult ta mitte ei pööranud vaid leiutas ise uue skaala.
Aga see on kindel, et 1744, sõltumata eelmisest keeras Karl Linne Celsiuse originaalskaala tagurpidi - ta kasutas seda oma kasvuhoonetes.
Paralleelselt on kasutusel ka "centigrade" (sajandikkraadi) mõiste, aga alates 1948 seda ei soovitata kasutada - et ei läheks sassi nurgakraadidega, kus täisnurk on 100 kraadi (gradian) No on alles segadus! Ja meie kurdame erinevate USB-pistikute standardite üle.

Celsiuse ja Fahrenheiti skaalad saavad korraks kokku -40 kraadi juures, et siis jälle lahkneda .....
Last edited by td on 08 Feb 2024 01:55, edited 1 time in total.
td
 
Posts: 19501
Joined: 13 Feb 2008 16:23

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby td » 08 Feb 2024 01:54

projekteerija wrote:Selline mõtteke. Ehk admin. õiguste valdajad koondaks matemaatika jms. huviliste sisukamad postitused (eriti td süvitiminevad lahkamised) foorumi eriteemade alla. Ehk isegi eraldi gruppidesse valdkonniti. Matemaatikal ja mõsistel ei ole ole kommet hapuks minna. Ajatu kraam mille kallale on mõnikord hea sattuda ka lihtsalt sellel hetkel, kui peas mõtteid ei ole.

Seniks aga teeksin ettepaneku kõigile foorumlastele oma teemad märgistada.
Edaspidi minul #Statistika #Rootsi #Majandus #Muusika jne. Neid võib ju korraga ka mitu olla.
td
 
Posts: 19501
Joined: 13 Feb 2008 16:23

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby td » 08 Feb 2024 02:02

#Eestlus

Sooviks eestlusele pikka iga Torontos, eeskätt vanade olijate, mitte uute tulijate baasil. Sellest oleks siiski kahju, kui kõik koliksid Eestist Torontosse.
Aga varasem näitab, et 50+ aasta jooksul ikkagi suured jõulised eestluse kantsid hääbuvad - kolmas põlvkond eestlasi enam ei abiellu omavahel.
https://www.err.ee/1609246179/pealtnagi ... sti-keskus

Nojaa, eks me kõik oleme ju natuke "imelikud" ka, sellest eestluse killust endale sobilik kaasa leida on ikka üsna väikese tõenäosusega täideminev soov. Nt. mina ei leia, et ma väga tahaksin siinsete eestlastega suhelda - lihtsalt oleme erinevad. Kui oleks ühised mured, küllap siis jälle ühenduks, aga igaüks on edukas omaette.
td
 
Posts: 19501
Joined: 13 Feb 2008 16:23

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby td » 08 Feb 2024 03:30

(kustutatud)
Last edited by td on 18 Feb 2024 12:32, edited 2 times in total.
td
 
Posts: 19501
Joined: 13 Feb 2008 16:23

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby td » 08 Feb 2024 03:43

(kustutatud)
Last edited by td on 18 Feb 2024 12:32, edited 1 time in total.
td
 
Posts: 19501
Joined: 13 Feb 2008 16:23

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby teretere » 08 Feb 2024 09:12

teretere wrote:Natukene laiailmauudiseid.

https://www.youtube.com/watch?v=4KgHmkV ... l=Redacted
Tucker drops BOMBSHELL about his Putin interview, NSA is PISSED | Redacted with Clayton Morris
Redacted


Teema jätkuks nendele foorumlastele kes soovivad ajakirjanduslikus põhjamudas orienteeruda.
https://www.youtube.com/watch?v=OLw3ScK ... l=Redacted
They are FREAKING OUT over Tucker Carlson's Putin interview | Redacted with Clayton Morris
teretere
 

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby spl » 08 Feb 2024 09:36

https://www.err.ee/1609245615/riisalo-nortali-panuses-personaalsesse-riiki-huvide-konflikti-ohtu-ei-nae

Ma lausa naeran, näed jälle firmasid, kes neid "staatilisi" lahendusi treisid ja riigile hiigelarveid esitasid. Lobby käib...
spl
Site Admin
 
Posts: 20886
Joined: 12 Feb 2008 20:59

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby spl » 08 Feb 2024 09:45

https://maaleht.delfi.ee/artikkel/120267952/riik-tunnistab-et-automaks-on-maainimestele-ebaoiglane

„Kui ühe täiesti tavalise uue auto ostuhinnale lisandub 4000–5000 eurot, siis see kõlab pigem nagu luksuskaup,“ leiab audiitorbüroo KPMG Baltic partner ja maksuteenuste juht Joel Zernask.

Ta tunnistab, et suhtub automaksu halvasti: „Maksunõustajana olen põhimõtteliselt varamaksude vastu – pead maksma millegi eest, mille oled soetanud oma tööga teenitud raha eest, mis on juba maksustatud.“


...

Rahandusministeerium möönab mootorsõidukimaksu seaduse eelnõu seletuskirjas, et auto omamise kulu suureneb maksu tõttu 5–15%, mistõttu võib halveneda hajaasustuses elavate inimeste toimetulek.
spl
Site Admin
 
Posts: 20886
Joined: 12 Feb 2008 20:59

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby pop » 08 Feb 2024 10:20

Majandushuviline wrote:Selle tähtpäeva sisu on karmim kui oleks osanud arvata, vähemalt tolle kristlase loo põhjal mis lõpu poole järjest tiheneb.

Kas sa tahaksid mõnda olulisemat highlighti välja tuua videost mis kestab 3 tundi (kui ise ära vaatasid/kuulasid) ? (a la /watch?v=FZ76jW3LgE4&t=1h00m)
või on see 100% infotihe
pop
 

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby pop » 08 Feb 2024 10:29

spl wrote:https://www.err.ee/1609245615/riisalo-nortali-panuses-personaalsesse-riiki-huvide-konflikti-ohtu-ei-nae
Ma lausa naeran, näed jälle firmasid, kes neid "staatilisi" lahendusi treisid ja riigile hiigelarveid esitasid. Lobby käib...

Ma ei saa aru kas keegi teeb ka mingeid "järelmõõtmisi" milliseid personalikulusid kokku hoiti ja kui suures ulatuses, või siis millisel määral ja milliseid "kodaniku äriprotsesse" see tervikuna kiirendas.
200 miljonit EUR - pole paha ....
https://www.err.ee/1609245168/keldo-per ... ris-toores
pop
 

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby spl » 08 Feb 2024 14:14

pop wrote:
spl wrote:https://www.err.ee/1609245615/riisalo-nortali-panuses-personaalsesse-riiki-huvide-konflikti-ohtu-ei-nae
Ma lausa naeran, näed jälle firmasid, kes neid "staatilisi" lahendusi treisid ja riigile hiigelarveid esitasid. Lobby käib...

Ma ei saa aru kas keegi teeb ka mingeid "järelmõõtmisi" milliseid personalikulusid kokku hoiti ja kui suures ulatuses, või siis millisel määral ja milliseid "kodaniku äriprotsesse" see tervikuna kiirendas.
200 miljonit EUR - pole paha ....
https://www.err.ee/1609245168/keldo-per ... ris-toores


Ütlen täiesti ausalt, ega neid suurtel eriti rahalehmasid hetkel pole. Rumalat riigikest täiega uuesti lüpsta - why not ! Teeme jälle mingit java monstrumid ja tunnihind per kärss 90 euri ning kärsad teevad lihtsaid asju aasta.
spl
Site Admin
 
Posts: 20886
Joined: 12 Feb 2008 20:59

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby spl » 08 Feb 2024 14:15

Ma olen sõnatu, me oleme ikka riigina täiesti pe.ses, kui meil selline süüdimatu peaminister.

Peaminister Kaja Kallas leiab, et eestlased on regiooni suurimad vingujad ja see võimendab muu hulgas riigi majanduslangust.

https://arileht.delfi.ee/artikkel/120268665/kaja-kallas-me-vingume-ennast-vaeseks

Kallis Kaja, tead et majandus on keerukas teema Sulle. Üritan natuke aidata, hetkel veate teie oma maksutõusudega majanduslangust. Soovitan vaadata vahel peeglisse teise pilguga, mitte eneseimetluse omaga. Kohutavalt majandusvõõrad on meie peaminister ja rahandusminister. Sisuliselt ilma naljata, ahv võiks vabalt olla peaminister.
spl
Site Admin
 
Posts: 20886
Joined: 12 Feb 2008 20:59

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby td » 08 Feb 2024 14:24

Suur uudis: Võrklaev nõustus kriitikaga!
Vanasti öeldi, et ajaleheuudis pole mitte see, kui koer hammustab inimest vaid kui inimene hammustab koera. Küllap ka seetõttu sai see hetke esiuudiseks.
https://www.err.ee/1609246830/vorklaev- ... -kusimuses
td
 
Posts: 19501
Joined: 13 Feb 2008 16:23

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby teretere » 08 Feb 2024 14:53

Söögi ja joogi juttu laiast maailmast.

https://www.youtube.com/watch?v=xOexqlK ... reBatsLast
Science Snippets: A Warming Planet Causes Food Production to Decline
Nature Bats Last
teretere
 

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby spl » 08 Feb 2024 16:41

Kas idiotism vallutanud terve valitsuse ? Mitu korda ka rahandusministrit hoiatati, et tuleb maksuinflatsioon. Kus KM tõstmise varjus tõstetakse hindasid 5 - 10 %

Rahandusminister pahandab jõuliselt hindu tõstnud poekettidega: Eesti inimestele peavad elementaarsed toidukaubad jääma kättesaadavaks!
https://www.ohtuleht.ee/1100909/rahandusminister-pahandab-jouliselt-hindu-tostnud-poekettidega-eesti-inimestele-peavad-elementaarsed-toidukaubad-jaama-kattesaadavaks
spl
Site Admin
 
Posts: 20886
Joined: 12 Feb 2008 20:59

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby hh » 08 Feb 2024 18:48

USA illegaalsete immigrantide sissevoolust -- militaarvanuses mehed ja ainult mehed, massidena, neile antakse USA pass ja raha ja instruktsioonid.

Reportaazh 11 minutit: https://www.youtube.com/watch?v=7nrUDw7ByiM
hh
 

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby hh » 08 Feb 2024 18:58

spl wrote:Peaminister Kaja Kallas leiab, et eestlased on regiooni suurimad vingujad ja see võimendab muu hulgas riigi majanduslangust.

https://arileht.delfi.ee/artikkel/120268665/kaja-kallas-me-vingume-ennast-vaeseks


Jaa, lisaks on süüdi kliima!

Kuidas Kaja selle peale ei tule, et kliima -- vaadaku siis Ursula pealt, kuidas põhjendada põllumeeste vastuhakku Euroopa riikides -- süüdi on kliima! Tuleb pedaali põhja vajutada kliima osas!
hh
 

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby spl » 08 Feb 2024 19:07

Järgides PRIA enda loogikat, on AEG PRIA ametnikel preemia tagasi maksta. Selline rahasadu sita töö eest - ennekuulmatu.

https://maaleht.delfi.ee/artikkel/120268797/pria-tehnilise-rikke-tottu-tuleb-4843-inimesel-toetussummalt-tulumaks-tagastada

2023. aasta detsembris alustas PRIA pindala- ja loomatoetuste maksmist. Ärev olukord tekkis 13. detsembri väljamaksetega.

...

„Esimesena maksti toetus välja põhisissetuleku toetuse saajatele. Füüsilisest isikust klientidel, kellele maksti põhisissetuleku toetus välja 13. detsembril 2023, ei peetud tehnilise tõrke tõttu kinni eraisiku tulumaksu“
spl
Site Admin
 
Posts: 20886
Joined: 12 Feb 2008 20:59

PreviousNext

Return to Kinnisvarast / Majandusest

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests