Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Kui oled näinud kusagil "põõsas" Eesti Nokiat vedelemas
anna meile teada, ehk suudame mõtet edasi arendada...

Juhul, kui nägid korterit, mille hinnas tavapärasest vähem nulle...
või ehitamisel kasutati zelatiini.. sosista meile ka.


Kõik head vestlused teretulnud !
Forum rules
Üldiselt, siin kirjutades austa häid tavasid, ära sõima...ole lihtsalt inimene...rohkem palveid pole

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby Majandushuviline » 10 Sep 2021 09:27

spl wrote:Peale miljoni ajurakuga konsulatsiooni, leidsin et elektriautod pole tulevik. Täiesti valele asjale pannakse rõhku. Vesinik peaks see olema !

Vesiniku kütuseelemendis kasutamise oluline takistus on madal kasutegur (25-35%) võrreldes akudega (70-90%). Kahekordne kasuteguri erinevus tarbimise poolel tähendab ühtlasi kahekordset tootmismahu erinevust, mis taastuva päikese/tuule korral tähendab kahekordset jaama pindala erinevust. Kütuseelemendist mõnes mõttes lihtsam, kuid sarnase kasuteguriga mootor, millele sobivad paljud kütuse liigid:
https://en.wikipedia.org/wiki/Free-piston_linear_generator
https://www.libertine.co.uk
http://swengin.de/en/
https://www.aquariusengines.com
Majandushuviline
 

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby spl » 10 Sep 2021 10:04

teretere wrote:Suur kiitus Ahtile.

Ahti Asmann: Eesti inimesed ja ettevõtjad vajavad rohepöördes selgust
https://www.err.ee/1608332930/ahti-asma ... es-selgust


Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis kogu sellest CO2, mis paha paha, tootis EU vaid 20%. Ehk küsimus, okei tapame ära majanduse, maksustame kõik surnuks. Aga mis selle point on, kui 80% riikidest ei saa neist asjadest aru, et kogu kliimamuudatust mõjutab neid väga otseselt. Kes vajub vee alla, kellel enam pole tilkagi vett, kes muutuvadki kõrbeks.
spl
Site Admin
 
Posts: 18625
Joined: 12 Feb 2008 20:59

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby spl » 10 Sep 2021 10:06

https://www.err.ee/1608333233/kiire-hinnakasvu-tuules-kukub-aina-rohkem-riigihankeid-labi

Ostsin eelmine aasta OSB plaati, ca 26 euri oli plaat, nüüd tehti pakkumine "odavalt" 58 euri...

Mul terve maja aknad maksid samapalju kui nüüd pakkumine, mis tehti naabrile, kus oli vist 5 väikest akent.
spl
Site Admin
 
Posts: 18625
Joined: 12 Feb 2008 20:59

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby spl » 10 Sep 2021 10:08

Elektriautod, tore mull. Arvake ära, kui tõesti 60% riigis tuleks elektriautod, mida elektrihind siis veel teeb. Ma kardan, et kaob varsti ära ka kasuteguri moment, mis puudutab kokkuhoidu.

Teine asi, meie talvedes langeb akumahtuvus ca 30-35%. Vesinikautol seda probleemi ei oleks.

Ja elektriautoga unustage ära selline asi, et veate käruga kuhugi mingeid koormaid.
spl
Site Admin
 
Posts: 18625
Joined: 12 Feb 2008 20:59

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby spl » 10 Sep 2021 10:22

Natuke üks teine teema:

https://www.err.ee/1608334373/oiguskantsler-kassi-votmisele-ei-tohi-seada-vanusepiirangut

...

Aga see tsitaat meeldib:

Õiguskantsler märkis oma vastuses, et põhiseaduse järgi on kõik seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu. Selle alusel on keelatud ka vanuse tõttu diskrimineerimine.

Kuidas põhiseadus lubab vaktsineerimata inimesi töökohal diskrimineerida ja üldse avalikkuses ? See natuke nagu mingi ulme valdkond, justkui põhiseadus oleks igakord nagu "juhuslik" arv.
Võtame lihtsa näite: on juba töökohti, kus makstakse vaktsineeritud inimestele rohkem kui vaktsineerimata. Kui see pole puhtakujuline põhiseaduse rikkumine, ma ei tea, mis see veel on.
spl
Site Admin
 
Posts: 18625
Joined: 12 Feb 2008 20:59

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby rr009 » 10 Sep 2021 10:53

Täna lugesin veel, et Eesti on rasvumisega esirinda sõudmas, varasemast pingerea lõpust tippu mingi suht lühikese ajaga. Suurepärane näitaja palgakasvu taustal. Aga ma käisin üle 3 aasta korra põhjalas ja mulle tundub et siin on elu pigem veidi närvilisemaks läinud, mitte elukeskond paranenud..
rr009
 


Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby pop » 10 Sep 2021 16:38

spl wrote:Kui see pole puhtakujuline põhiseaduse rikkumine, ma ei tea, mis see veel on.

Ma imestan et "un-waxed" pole veel kollektiivselt endale mõnd advokaati palganud et see asi saaks lõppkokkuvõttes riigikohtu (ehk lõpliku) hinnangu.
Reinsalu kunagi filosofeeris kõnepuldis inimõiguste osas umbes selliselt et esmane inimõigus on õigus elule, ja ülejäänud inimõigused allutatkse sellele, kui vaja (st kitsendustega). EV Põhiseaduse osas inimõiguste teemat ei käsitleta (see rohkem erinevate hartade objekt), küll aga on loetelu põhiõigustest:

"§ 11. Õigusi ja vabadusi tohib piirata ainult kooskõlas põhiseadusega. Need piirangud peavad olema demokraatlikus ühiskonnas vajalikud ega tohi moonutada piiratavate õiguste ja vabaduste olemust."

(töökoha ja palga diskrimineerimist lubavaid sätteid ma ei leidnud, seega selline kollektiivhagi vist rulliks suht vabakäigul valitsuse omavolist üle)

... ja Reinsalu õigusfilosoofia taustal on EV PS vastav lõik natuke lakoonilisem (ja ei lähtu samast "hierarhiast")
"§ 16. Igaühel on õigus elule. Seda õigust kaitseb seadus. Meelevaldselt ei tohi kelleltki elu võtta."


No ja veel:
"§ 41. Igaühel on õigus jääda truuks oma arvamustele ja veendumustele. Kedagi ei tohi sundida neid muutma."


aga nüüd:
"§ 20. Igaühel on õigus vabadusele ja isikupuutumatusele.
Vabaduse võib võtta ainult seaduses sätestatud juhtudel ja korras:
....
5) nakkushaige, vaimuhaige, alkohooliku või narkomaani kinnipidamiseks, kui ta on endale või teistele ohtlik;"


Seega ainus mida võib teha on kinni panna (puhtteoreetiliselt)

"§ 47. Kõigil on õigus ilma eelneva loata rahumeelselt koguneda ja koosolekuid pidada. Seda õigust võib seaduses sätestatud juhtudel ja korras piirata riigi julgeoleku, avaliku korra, kõlbluse, liiklusohutuse ja koosolekust osavõtjate ohutuse tagamiseks ning nakkushaiguse leviku tõkestamiseks."
pop
 

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby spl » 10 Sep 2021 17:50

Kui foorumis veel keegi, kes natuke juriidikas tugev, andke ka märku.

Sisuliselt hetkel on seadus, oli mingi nakkushaiguste ja miskit, mille alusel seda tsirkust tehakse. Keelan, käsen, poon ja lasen. Antud seadus läheb täielikult oma käskkirjadega jne vastuollu põhiseadusega. Ntx riigikogu saaks võtta vabalt vastu seaduse, mis ka täiesti põhiseaduse vastane, et naised ei tohiks enam kontsertidel käia.

Ka argument, et "vaktsineeritud" pole ohtlik teistele, ei ole pädev kohtus. Sest vaktsineeritud levitavad samamoodi viirust edasi ehk nad on samamoodi ohtlikud ühiskonnale !
spl
Site Admin
 
Posts: 18625
Joined: 12 Feb 2008 20:59

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby td » 10 Sep 2021 18:11

"Oht teistele" on selline mõiste, mida annab venitada - iga asi on potentsiaalselt ohtlik. Kustkohast läheb riski piir? Statistikas loetakse väikeseks tõenäosuseks, mille puhul nullhüpotees ei kehti (ja seega võib väita vastupidist), tavaliselt 5 % ehk 0,05. Kas võiks siis eeldada, et oht on väike (praktiliselt puudub), kui risk on 0,05 või väiksem?

Siit minu küsimus õigusteadusele: Kuidas moodne juriidika käsitleb ohtu?

----
Tegelikult vist tuleks koostada otsustuspuu ning seal piiriks valida olukord, kus riski ja tulemuse kasulikkuse korrutis on mõlemas punktis võrdne, s.t. kui meil on kaks valikut:
a) kurjategija sooritab vabaduses uue kuriteo
b) kurjategija ei soorita vabaduses uut kuritegu

siis olgu hinnang tulemuse kasulikkusele (skaalas 0...1):
a) kurjategija lastakse vabadusse ja tapab inimese, aga vanglakoht vabaneb ning riigis pole politseirežiimi: U = 0,1
b) kurjategijat hoitakse vangis, riigis on politseirežiim, aga praktiliselt puudub risk, et kurjategija kedagi tapab: U = 0,6

siinkohal, et korrutis E = p*U oleks mõlemas otsustuspuu harus võrdne, peaks tõenäosused omavahel suhtuma kui 0,6/0,1 ehk kui kurjategija vangishoidmisel on kuriteo tõenäosus 0,01 (E = 0,01*0,6), siis tema vabastamiseks peab olema kuriteo tõenäosus väiksem kui 0,06 (E = 0,06 *0,1).

Aga see on minu uitmõte. Kuid kindlasti on mingi matemaatilimne teooria ka juriidika jaoks juba olemas.
td
 
Posts: 16593
Joined: 13 Feb 2008 16:23

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby Majandushuviline » 10 Sep 2021 20:30

Kui on 6 kodanikku, kes on ohtliku viiruse vastu:
1. pookimata ja terve
2. poogitud ja terve
3. pookimata ja ohutult nakkushaige
4. poogitud ja ohutult nakkushaige
5. pookimata ja ohtlikult nakkushaige
6. poogitud ja ohtlikult nakkushaige
siis
pop wrote:"§ 20. Igaühel on õigus vabadusele ja isikupuutumatusele.
Vabaduse võib võtta ainult ... nakkushaige ... kinnipidamiseks, kui ta on endale või teistele ohtlik"

kohaselt võib kinni pidada kodanikud 5 ja 6. Ainus selgitamist vajav suurus on ohtliku nakkushaiguse olemasolu ja kui süst ei välista nakkushaiguse ohtlikkust 100% siis on see huvitav kõrvaline lisateave, mis kinnipidamist ei mõjuta.
Majandushuviline
 

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby td » 11 Sep 2021 01:47

3 tunni pikkune film Venemaalt, eks ikka nõukaaja meenutuse teemal, nagu ka Eestis on nüüd kombeks. Üsna vaadatav, aga liiga pikk ehk.
https://www.youtube.com/watch?v=1uSViV_edr8
mingit sügvat sisu muidugi ei tasu otsida, lihtsalt meelelahutus
td
 
Posts: 16593
Joined: 13 Feb 2008 16:23

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby td » 11 Sep 2021 09:46

#MGTOW
When dating, all I had to do was make a phone call if I wanted bedroom fun. Women would come to me for it. When I was dating the woman that I later married it was all the time. Once we got married, SPAM suddenly became conditional. I had to do something (mow the lawn, do the dishes, etc.) to get it. I also had to get her "ready" with things like a message or something. I realized what a simp I had become and decided that I would rather live without than be a fool begging for it. I started denying her. After a few months, she asked me why we werent having SPAM anymore and I told her that it was too much work. She was very pissed off and told me that if I would not give it to her then she would get it someone else. My response was that if she did that I would leave her in a heartbeat. She made as much money as I did and we had no kids, so she couldnt get alimony or CS. I told her that if she wanted SPAM, SHE would have to work for it. For the next year we had zero SPAM, but I through myself into working out and ended up getting ripped and looking good. I also got books on celebacy, not to read but to leave laying around the house when her friends and family came over. She was humiliated and gained a bunch of weight. I WOULD RATHER LIVE WITHOUT THAN HAVE TO BEG. We started having SPAM again, but it is ALWAYS on my terms.

SPAM = s e x

palju sarnaseid lugusid, mõlema soo poolelt
https://www.reddit.com/r/DeadBedrooms/
td
 
Posts: 16593
Joined: 13 Feb 2008 16:23

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby td » 11 Sep 2021 12:29

tänane doos tulevikudüstoopiat:
https://vigilantcitizen.com/latestnews/ ... dsoonlook/

ehk siis: inimloomade farm oleks kõige efektiivsem, kui neid inimloomi peetakse kinnises kitsas ruumis, kiibistatult, üksteise vastu kaitstult jne.
pole midagi uut, võrreldes karusloomafarmi, piimafarmi või kanafarmiga
kontrollitud kunstliku viljastamiseni läheb veel aega, aga küllap tuleb ka seegi, kui maailm enne otsa ei lõpe (rahvaarvu piiramine on muidugi möödapääsmatu, aga ilma teatud kontrollitud koguse noorkarjata ikka ei saa farmi pidada; tänane sordiaretus paistab soosivat madalama IQ-ga ning suurema emotsionaalse labiilsusega isendeid => inimloomade emotsioonide suunamiseks on juba olemas efektiivsed vahendid?)
td
 
Posts: 16593
Joined: 13 Feb 2008 16:23

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby td » 11 Sep 2021 13:03

td wrote:#MGTOW
/.../
palju sarnaseid lugusid, mõlema soo poolelt
https://www.reddit.com/r/DeadBedrooms/

hmmm ...
Nii mitmedki ülestunnistused, et mehed käivad põhiliselt seepärast juuksuris, et tunda naise käe hoolsat inimlikku puudutust. *Masendav.

Samas, meditsiinipraktikas ei ole ju võõras ka see nähtus, kus "teises nooruses" naised käivad meesarsti vastuvõtul. Tihti ongi raske eristada, kas tegu on psühhosomaatilise (depressioon jms. tingib kehalised hädad ja suurema enesejälgimise), psüühhilise (kehalist häda pole, otsib tähelepanu ja hoolitsust, ettekäändeks haiguse kartus) või puhtalt somaatilise (kaebuste taga on kehaline haigus) probleemiga. Kui olin noorem, siis aeg-ajalt sattus ka minu kabinetti selliseid naisterahvaid. Küllap sattub neid ka posijate jt. atraktiivsemate meeste juurde, kes on oma parimas eas ja kus on oluline lähedane kontakt (siit ka oht, miks teatud vanuses saavad nad miiituuu süüdistuse, kui ei taju, et nende atraktiivsus on hakkanud hääbuma). Meenuvad mõned hoiatavad näited ka Eestis. See on sama olukord, kus vanur ei taju, et vananedes tasakaalutunnetus ja kehavalitsemine halveneb ning kukub raskelt esimest korda elus ja saab raske luumurru (reieluukaela murd küljele kukkudes, lülisamba ülaosa murd trepist kukkudes, redelilt kukkumised). Pahatihti ei jää see kukkumine viimaseks, eriti just dementsuse puhul.

-----
*Osadel juhtudel on muidugi mees ise ennast käest lasknud (madal positsioon ühiskonnas, hoolitsemata välimus jne.), aga osadel juhtudel on ju tegemist ka lihtlabase kehalise puudega, mis muudab inimese lootusetult ebaatraktiivseks ehk quasimodoks.
td
 
Posts: 16593
Joined: 13 Feb 2008 16:23

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby spl » 11 Sep 2021 13:51

https://www.delfi.ee/artikkel/94559631/terviseamet-uusi-koroonanakatunuid-lisandus-oopaeva-jooksul-493-suri-uks

Üldiselt, mis mind üllatab, tekkinud koroonakolded koolides. Ja vaktsineeritud õpetajad ka täiesti käpuli, aina rohkem tabab mind kahtlus, et see "lahjendatud" Pfizer pole ikkagit nii efektiivne, kui väideti. Mul nö tuttavate pealt statistika, Modernaga vaktsneeritud pole keegi haigeks veel jäänud (võimalik, et juhus), Pfizeriga vaktsineeritud küll.
spl
Site Admin
 
Posts: 18625
Joined: 12 Feb 2008 20:59

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby Majandushuviline » 11 Sep 2021 14:09

spl wrote:Ja vaktsineeritud õpetajad ka täiesti käpuli, aina rohkem tabab mind kahtlus, et see "lahjendatud" Pfizer pole ikkagit nii efektiivne, kui väideti.

Vahe läbipõdemisega: vaktsineeritud inimestel on 27 korda tõenäolisem haigestuda sümptomaatilisse koroonaviirusesse võrreldes nendega, kes viiruse läbipõdemisega on saanud loomuliku immuunsuse
Majandushuviline
 

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby td » 11 Sep 2021 15:38

järjekordne humoorikas tehnikaüllitis vene nipimeestelt
https://youtu.be/Z-zVGBY-W_w?t=703
ja veel
https://youtu.be/z_NyxyMy55I?t=1193
td
 
Posts: 16593
Joined: 13 Feb 2008 16:23

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby td » 11 Sep 2021 19:27

jälle üks teadmine, mis on esialgu loogikavastane

Kõige parem õli praadimiseks on Extra Virgin Olive Oil, järgneb Coconut Oil. Seega, aurustumispunkt pole tähtis vaid rasvade stabiilsus. Extra Virgin oliivõlis on antioksüdandid, mis takistavad õli oksüdeerumist, Kookospähkli õlis on aga põhiliselt küllastunud rasvhapped, mis ei oksüdeeru.
https://www.youtube.com/watch?v=l_aFHrzSBrM

Kõige halvem õli on aga taaskasutatud (seemne)õli, mida kohtame (kiir)söögikohtades. Seal on rasvhapped suures osas oksüdeerunud (maakeeli: rääsunud) :cry: :evil: :HEAD
td
 
Posts: 16593
Joined: 13 Feb 2008 16:23

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby td » 11 Sep 2021 20:30

Ateroskleroosi (veresoonte lupjumise) mehhanism - 2020. aasta üldtunnustatud arusaamades
https://academic.oup.com/view-large/fig ... z962f8.tif

Oluline osa on LDL oksüdeerumisel. Vaidlus käib selle ümber, kas kolesteroolivastaste ravimite ja kolesteroolivaese dieediga (ehk vähendades tavalise LDL hulka veres) saab vähendada ateroskleroosi. Osa teadlasi väidavad, et (lisaks veresoonte seina otsesele kahjustusele ehk kõrge vererõhu ja turbulentse verevoolu tõttu tekkiv veresooneseina mehaaniline stress) on normaalse LDL sisaldusest olulisem oksüdeerunud LDL vältimine (insuliiniresistentsuse vähendamine, veresuhkru normaliseerimise ning omega6 rasvhapete tarbimise piiramine). Aga loomulikult, kui normaalset LDL-i on vähem, ei saa teda ka nii palju oksüdeeruda. Normaalsel LDL-l on aga rida olulisi funktsioone meie organismis:
https://www.klinicapp.com/blog/low-dens ... functions/

Normaalne LDL eemaldatakse maksas (tavaline normaalne protsess) spetsiaalsete retseptorite abil. Oksüdeerunud LDL aga vajab eemaldamiseks immuunrakke (makrofaagid jt.), mille toimel tekkib seejärel krooniline põletik veresoontes (mis ei ole hea). Kas oksüdeerunud LDL võib kahjustada LDL retseptoreid maksas (ja sellega soodustab ka normaalse LDL kogunemist verre), ma hetkel ei oska öelda.
Perearstide poolt pakutavad statiinid vähendavad normaalse LDL hulka, samal ajal aga on neil kõrvalmõjud lihastele, maksale, närvisüsteemile. Uuringuid on nii- ja naasuguseid, mõned väidavad, et statiinid pikendavad eluiga, mõned aga väidavad vastupidist. Küllap oleneb ka siin sellest, kes rahastas (on väidetud, et BigPharma rahastamise korral on 7x suurem võimalus avaldada neile sobiva tulemusega uurimus) ning sellest, kuidas oli valitud uuritav grupp (varane ateroskleroos vs hilisstaadiumis ateroskleroos jne.)

Üsna kindlalt võib väita aga seda, et ateroskleroos on moodsa tsivilisatsiooni haigus, st. meie eakad esivanemad said hakkama ilma statiinideta.
td
 
Posts: 16593
Joined: 13 Feb 2008 16:23

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby spl » 11 Sep 2021 21:13

Karm, sisuliselt ostad hiigelhinnaga korteri, siis mingid vennad igapäev lõhuvad piigiga paekivi. Kuidas seal on üldse võimalik elada (mõelge näiteks teil väike laps ) ?
Seda piigi müra on kosta 3km kaugusele. Müra on üks kohutavam stressiallikaid ja rikub otseselt tervist (vererõhk), mul kunagi Lasnamäel tegid üleval remonti 10 aastat ! Lõpuks sai villand, pidev remont ja peod, siis kruvisin lae alla ühed väga rämedad kõlarid. Nagu jälle põrandat puurima hakkasid, klassikaline muusika rakendus. Ma kohe kuulsin seda piina ... :twisted:

https://www.err.ee/1608335972/ehitusmuraga-kimpus-naabritel-tuleb-huvitise-saamiseks-kohtusse-minna
spl
Site Admin
 
Posts: 18625
Joined: 12 Feb 2008 20:59

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby spl » 11 Sep 2021 21:38

Hirmu tekitab, et koolide koroonakollete valguses hakatakse pressingut tegema, saaks lapsi vaktsineerida. Ma olen siiani 200% laste vaktsineerimise vastu ja kui midagi ilma minu nõusolekuta toimub, siis foorumlased, garanteerin et põrgu jäätub. Lapsed põevad selle haiguse tavalise gripina läbi ja neil on minimaalselt tüsistusi, minna arenevad organismi kallale mingi eksperimentaalvaktsiiniga, mille toimed ehk selguvad kümne aasta pärast. Siis võib alles öelda, kas oli ohutu või mitte.

---

Üks meie kütusefirma alahindas sotsiaalmeedia mõju nagu meie igasugu sisutud ametkonnad, on arvata, et firma müük on päris radikaalselt kukkunud.
spl
Site Admin
 
Posts: 18625
Joined: 12 Feb 2008 20:59

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby td » 12 Sep 2021 00:19

Minu uus lemmik põhjamaa viinamari : Sirava Sagra (nime kirjapilt võib olla muu)
seemneta, muskaadimaitseline, avamaal, suht väike, kollakasroheline
td
 
Posts: 16593
Joined: 13 Feb 2008 16:23

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby td » 12 Sep 2021 02:06

td wrote:jälle üks teadmine, mis on esialgu loogikavastane

Kõige parem õli praadimiseks on Extra Virgin Olive Oil, järgneb Coconut Oil. Seega, aurustumispunkt pole tähtis vaid rasvade stabiilsus. Extra Virgin oliivõlis on antioksüdandid, mis takistavad õli oksüdeerumist, Kookospähkli õlis on aga põhiliselt küllastunud rasvhapped, mis ei oksüdeeru.
https://www.youtube.com/watch?v=l_aFHrzSBrM

Kõige halvem õli on aga taaskasutatud (seemne)õli, mida kohtame (kiir)söögikohtades. Seal on rasvhapped suures osas oksüdeerunud (maakeeli: rääsunud) :cry: :evil: :HEAD

Tulen veelkord tagasi, videos viidatud artikkel on siin:
https://actascientific.com/ASNH/pdf/ASNH-02-0083.pdf

Eestlasele pakuvad huvi
Canola oil: rapsiõli
Sunflower oil: päevalilleõli
EVOO: Extra Virgin oliivõli
VOO: Virgin oliivõli
OO: oliivõli (tavaline)

Toiduõli kvaliteedi hindamiseks on mitmeid parameetreid. Üks neist on polar compounds. Siit selgub, kuidas õli kvaliteet halveneb kuumutamisel sõltuvalt kestusest või temperatuurist. (Kartulite friteerimisel on soovitav temperatuur ca 190 kraadi, kalatoitudel 160 kraadi, liha jääb sinna vahele. Praadimisel aga ei õnnestugi temperatuuri nii täpselt kontrollida - aga väidetavalt jääb pannil praadimisel (sauté) siiski temperatuur ca 120 kraadi juurde.) Njah, rapsiõli ja päevalilleõli ei ole just kõige paremad friteerimiseks! (küsige lähimast kiirsöögikohast, missugust õli nemad kasutavad friikartulite valmistamiseks ning kui tihti seda vahetavad ?!)
Attachments
Polar compounds.jpg
Polar compounds.jpg (80.61 KiB) Viewed 220 times
Last edited by td on 12 Sep 2021 03:32, edited 6 times in total.
td
 
Posts: 16593
Joined: 13 Feb 2008 16:23

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby td » 12 Sep 2021 02:22

vastupidavus oksüdatsioonile, suuremad muutused toimuvad juba esimese tunni jooksul
kookosõli on alguses parim, kuid friteerimistemperatuuridel suur pettumus (jällegi ootamatu tulemus)
päevalilleõli on oodatult kehv juba katsete alguses
seega, parim kättesaadavatest on extra virgin oliivõli
Attachments
Oxidative Stability.jpg
Oxidative Stability.jpg (79.01 KiB) Viewed 214 times
td
 
Posts: 16593
Joined: 13 Feb 2008 16:23

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby td » 12 Sep 2021 02:52

Transrasvad. Maapähkli (peanut) õli näitas end heast küljest termostabiilsuse osas, kuid siin ei erine palju rapsi ja päevalille õlist.
Ikkagi oliivõlid on kõige paremad õlid. Värskel extra virgin oliivõlil ning tavalisel oliivõlil jääb suitsemispunkt 207 kraadi juurde, huvitaval kombel on virgin oliivõli suitsemispunkt 175 kraadi juures. Tunni ajase kasutamise järel väheneb see vastavalt 189 ja 137 (!) kraadini.
Attachments
Transrasvad.png
Transrasvad.png (64.15 KiB) Viewed 200 times
td
 
Posts: 16593
Joined: 13 Feb 2008 16:23

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby td » 12 Sep 2021 08:49

kahjuks ainult abstract (2019)
Repeatedly heated cooking oils (RCO) can generate varieties of compounds, including polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH), some of which have been reported as carcinogenic.
/.../
The information on RCO and its fumes were collected through a library database and electronic search (ScienceDirect, PubMed, and Google Scholar). Remarkable studies demonstrated that the health adverse effects of RCO and its cooking fumes have been often attributed to their detrimental properties and ease to genotoxic, mutagenic and carcinogenic activities. RCO and its cooking fumes were found to enhance the incidence of aberrant cells, including breaks, fragments, exchanges and multiple chromosomal damages and micronuclei in a dose-dependent manner. Furthermore, the large consumption of RCO has been associated with a number of malignancies, including lung, colorectal, breast, and prostate cancers.
td
 
Posts: 16593
Joined: 13 Feb 2008 16:23

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby teretere » 12 Sep 2021 12:51

Väikene artikkel https://epl.delfi.ee/artikkel/94562877/ ... rivad-meid

Autor on ennast titulerinud ettevõtjaks ja ekspoliitikuks.
Kui vaadata neid tiitleid natukene detailsemalt, siis kahtlemata autori kroonijuveeliks on praegu kehtiva metsaseaduse lobistamine ja rakendamine. Lisan siia korraks Toomas Frey riigikogus peetud kõne lingi https://www.youtube.com/watch?v=qDA8OyFzO8c (Toomas Frey alustab ca 10 minutil ja lõpetab 43 minutil andes riigikogujatele ka võimaluse häbeneda...)

Tiitli "ettevõtja" sisu on täpsemalt vaadeldav siit- https://www.teatmik.ee/et/personlegal/1 ... ge-O%C3%9C

(Olles ise ettevõtja ca kolm dekaadi, siis kuidagi korraks tekkis vastupandamatu soov distanseeruda sellest tiitlist :D )
teretere
 

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby hh » 12 Sep 2021 12:53

Hiina ametlik teadaanne -- G.S. on globaalne t/e/r/r/o/r/i/s/t ja S--tana poeg:

https://neonnettle.com/news/16633-china ... -of-satan-
hh
 

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby td » 12 Sep 2021 18:25

Minu lemmikviinamarjad vasakult paremale:
(1) nn. Sirava Sagra: magus, muskaatmaitseline, praktiliselt seemneteta, väga peen maitse võrreldes teistega (korjatud paar päeva tagasi Eestist, seetõttu välimus kehvakene praegu)
(2) Guna: magus, suht varajane, suurte seemnetega, suured kobarad, kergelt robustne labruskamaitse - jääb ülejäänutele maitselt alla
(3) Somerset Seedless: magus, keskvarajane, ilma seemneteta, väikesed kobarad, ei suuda võistelda (1)-ga

Kõik viinamarjad on kasvatatud seina ääres lõunaküljel.
Attachments
viinamarjad1.jpg
viinamarjad1.jpg (128.09 KiB) Viewed 141 times
Last edited by td on 12 Sep 2021 18:37, edited 1 time in total.
td
 
Posts: 16593
Joined: 13 Feb 2008 16:23

PreviousNext

Return to Kinnisvarast / Majandusest

Who is online

Users browsing this forum: spl and 25 guests