Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Kui oled näinud kusagil "põõsas" Eesti Nokiat vedelemas
anna meile teada, ehk suudame mõtet edasi arendada...

Juhul, kui nägid korterit, mille hinnas tavapärasest vähem nulle...
või ehitamisel kasutati zelatiini.. sosista meile ka.


Kõik head vestlused teretulnud !
Forum rules
Üldiselt, siin kirjutades austa häid tavasid, ära sõima...ole lihtsalt inimene...rohkem palveid pole

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby teretere » 21 Jul 2022 09:47

td wrote:No nii, järgmine peatükk raamatust, mida loen (lühendatult ja veidi parafraseeritult). Tekst vajab hiljem redigeerimist, see on väga esialgne versioon (tavaliselt loen korduvalt teksti üle mitme kuu jooksul, mitmenädalaste intervallidega)


=====================
TEADUSE NELI HÄDA

Tõde on alati petlik
Karl Popper seadis põhikiriteeriumiks, mis eristab teadust mitteteadusest, selle falsifitseeritavuse ehk kummutatavuse (falsifiability) – erinevalt teadusliku väite ümberlükkamatusest (irrefutability), mida peeti varem hea teaduse kriteeriumiks. Seetõttu parim, mida teadus saab teha, on esitada hulgaliselt hüpoteese ning vasturääkivate andmete ilmnemisel need hüpoteesid kõrvale jätta ja "ellujäänud" väiteid ettevaatlikult omaks võtta. Seega, ta esitas teaduse uue definitsiooni, mille hinnaks oli teaduse eraldamine tõest.

Vaatlust ei saa lahutada teooriast
= Igasugune vaatlus eeldab mingit eelnevat oletust ehk hüpoteesi. Ei ole võimalik lihtsalt teaduslikult vaadelda ilma eelneva ideeta.
= Ei ole mõtet vaatluse teel saadud faktil, kui selle taga puudub mingi teooria ehk kontekst (nt. pH-meetri näit 6,42 iseenesest ei tähenda midagi).
= Samade vaatlusandmete pealt saab pakkuda välja erinevaid teooriaid. Sobiliku teooria väljavalimine toob endaga kaasa kompromisse ja subjektiivsust. Seetõttu Imre Lakatos leidis, et lisaks ümberlükkamatuse kriteeriumile ei saa teadus toetuda ka falsifitseeritavuse kriteeriumile (s.t. see tühistas Popperi uue definitsiooni teadusest).

Paradigmad ei ole võrreldavad
See oli Thomas Kuhn, kes tõi meile laiemasse käibesse sõna paradigma. Algses kirjutises kasutas ta seda sõna 21 erinevas tähendudes tekitades sellega palju segadust. Vastuseks kriitikutele piirdus ta hiljem kahe definitsiooniga:
= paradigma esindab varasemat teaduslikku edenemist ("paradigm is exemplar of a past scientific success")
= paradigma on ühine laiapõhjaline korrastatud alusraamistik, mis ühendab teatud gruppe teadlasi teatud aegadel ("paradigm is broad common ground and disciplinary matrix that unites particular groups of scientists at particular times")
Isoleeritult pole teaduslikel ideedel selget tähendust ega ka mitte tõenduslikku tuge, see tekkib paradigmade kogumi abil. Näiteks väide "Maa tiirleb ümber Päikese" vajab mõistmiseks aja ja ruumi mõistet, lisaks ka gravitatsiooni ning liikumist kirjeldavat teooriat, väite tõendamiseks tuleb aga peale palja silma kasutada ka mitmesuguseid instrumente ning teaduslikku meetodit, et seda võrrelda erinevate konkureerivate väidetega. Neid komponente ei saa üksikult suurest puntrast lahti harutada. Seetõttu ei olegi revolutsiooniliste teadussaavutuste tulemusena tekkinud uued paradigmad varasematega võrreldavad, isegi neis kasutatavatel sarnastel sõnadel võib olla erinev sisu, näiteks Aristotelese teooria liikumisest erineb Newtoni omast ja viimane omakorda Einsteini omast. Kuhn põrutas, et teadus on aratsionaalne (arational), st. teadus ei saa põhineda loogilisel põhjendusel ning ei ole seega ei ratsionaalne (s.t. loogiline) ega isegi mitte irratsionaalne (s.t. ebaloogiline), mis on veelgi suurem rünnak ratsionaalsuse kui teaduse ühe tugisamba vastu. Ta väitis ka, et me ei suuda hinnata oma tõeotsingute progressi ja seetõttu teadlased ei saa ka leida tõde. Seega, teaduses polnud enam ei realismi, ratsionaalsust ega ka tõde. Kuid see polnud veel kõik ...

Tühi üksmeelsus

Vaatamata jõupingutustele, mida tehti juba üle 2000 jooksul teadusliku meetodi arendadamiseks usaldusväärseks tööriistaks, mis pidi meid ümbritsevat tõeselt kirjeldama, viis kriitika kolme mainitud samba osas mõned õpetlased ideele piirduda edaspidi teaduses vaid teadlastevahelise konsensuse saavutamisega. Kuhn aga põrutas jällegi, et mitte kõrgem standard ei ole see, mis määrab teadlaskonna heakskiidu vaid teadlaste heakskiit hoopis dikteerib, mida pidada kõrgemaks standardiks. Veelgi enam, väite teeb teaduslikuks vaid see, et seda ütles teadlane (ja ei midagi enamat). Eriti radikaalne reinterpretatsioon tuli Paul Feyerabend'ilt: "võrdne kaal tuleks anda ka selistele distsipliinidele nagu astroloogia, akupunktuur, nõiakunst (witchcraft) ... Austus kõigi traditsioonide suhtes uuristab järk-järgult nende [teadlaste] kitsa ja ennast teeniva "ratsionalismi", kes praegu maksuraha kulutavad selleks, et hävitada maksumaksjate traditsioone, vägistada keskkonda ja üldjoontes muuta elavad inimolendid hästi treenitud orjadeks." Seega, teadus alustas astroloogiast kõrgemalt, kuid jõudis tagasi nendega samale tasemele lõpetades sotsioloogilise distsipliinina, mis otsib tühja üksmeelt (empty consensus).

===============
Siit edasi järgneb 8 lehekülge sellest, mida teadlased vastasid. Seda pole ma veel lugenud.


Praeguse lääne filosoofia(teaduse) vundamendiks on René Descartes Cogito, ergo sum
("Mõtlen, järelikult olen"; originaalsel kujul prantsuse keeles "Je pense donc je suis")
Ja nagu tagantjärele tarkusena võiks ehk väljenduda nn "õhinapõhised asjaomased" võtsid fookuse sättida mõttele ja
mõtlemisele, jättes tahaplaanile fundamentaalse "olen"(on, eksisteerin). Tuletaksin sellest paradigmast lähtudes siinkohal meelevaldselt ühe olulise nüansi
et see sama õhinapõhisus oli tööstusrevolutsiooni vundamendiks ja juurpõhjuseks sellele elukorraldusele mida me täna naudime ja mille tulemusena
me juba praegu vaatleme oma elukorraldust ja elukeskkonda läbi tahavaatepeegli.

Aga tulles tagasi teadusliku meetodi juurde siis homo sapiensi ajaloos on olnud ka sellised teaduslikud meetodid mis on alanud sealt kuskohast
René Descartes Cogito, ergo sum lõpetas. Ei taha siinkohal öelda, et üks oleks parem või halvem kui teine kuid mõõdupuuks võiks olla ehk see, et
ühe paradigma tulemusel homo sapiensi elukeskkond säilis teise paradigma puhul peame tunnistama(kasutades mõlemal paradigmal baseeruvaid meetodeid),
et on tekkinud komplikatsioonid.

Praeguse parima teadmise kohaselt homo sapiens teab, et universaalne vundament on singulaarsus(teadvus, absoluut, jumal), aga singulaarsusel on aspektid-
singulaarsus saab olla rahus ja singulaarsus saab olla liikumises(ja need kaks singulaarsuse omadust ei ole teineteisest eraldi).
Singulaarsuse liikumine rahust liikumisse on see mida homo sapiens teab Suure Pauguna. Tulemuseks on nähtav universum mille põhiomadus on duaalsus ehk kahesus
ehk universum on nähtav/tajutav ainult läbi omavahel seotud vastandite(mees- naine, hea- halb, kuum- külm, armastus- vihkamine, tõde- vale).
Sellepärast tulenevalt reaalsusest milles me eksisteerime ei saagi määratleda mis on tõde ja mis on vale. Tõde saab olla ainult reaalsus ise.
Kuidas seda reaalsust kogeda(juhul kui mingil põhjusel peaks soov olema), siis René Descartes filosoofiaga/arutluskäiguga võib ainult mõistuse metsa ära eksida.

Füüsikud on aktsepteerinud, et Universum loodi blokina st film on juba purgis ja
Piibli tõde "Sinu tahtmine sündigu" "korrektselt väljendatuna" on "Sinu tahtmine on juba sündinud"
https://www.youtube.com/watch?v=Nn_B1Wb5NRs

Otseloomulikult nagu kõik mis siitpoolt kirja pandud ei ole tõde vaid kontseptsioon : )
teretere
 

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby td » 21 Jul 2022 10:18

Majandushuviline wrote:Milline on nende mass?
Asetades teljestiku keskpunkti A peale: keskpunkti suhtes A seisab ja B liigub valguse kiirusel ning B mass on lõpmatu.
Asetades teljestiku keskpunkti B peale: keskpunkti suhtes B seisab ja A liigub valguse kiirusel ning A mass on lõpmatu.
Liikuva teljestiku keskpunkti korral on võimalik lõputu hulk suhtelisi kiiruseid ja lõputu hulk järeldusi A ja B masside kohta.

Huvitaval kombel saab paralleeli tõmmata mustade ja valgete mütside jaoks. A ja B vahel olevad inimesed ei tea, kui suur on nende mütside headus või kurjus. Aga A ja B paistavad seda täpselt teadvat.

Samas footoni seisumass on null, seega need mütsid ise arvavad iseendast, et nemad on puhtad poisid.
td
 
Posts: 18018
Joined: 13 Feb 2008 16:23

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby td » 21 Jul 2022 10:28

"(Mina) mõtlen, järelikult olen" saab ka tõlgendada erinevalt, sõltuvalt rõhuasetusest selles lauses:
MINA – Me, me me! (egotsentrism ja egoism)
MÕTLEN - mõtlemine on ka kogemus, seega empirism
JÄRELIKULT – kummardus loogika ehk ratsionalismi suunas
OLEN - "asjad on" ehk kummardus realismi suunas

Moodsal teaduslikul meetodil on siiski palju veel areneda, aga praegune inimmõistus ei küüni kaugemale. Seetõttu ongi natuke humoorikas lugeda seda raamatut, aga siin me oleme täna ja praegu.
Ülelüldse, tundub, et asi läks käest kuskil 1880-ndatel ja eriti 20. sajandi esimeses pooles, kus tekkisid ka imelikud kunstivoolud. Klassikaline harmooniline elukorraldus läks kaduma. Kas oleks võinud saavutada tänaseid mugavusi ilma harmooniat kaotamata või kas harmoonia kaduski tänu uutele mugavustele? Tundub aga, et pendel on hakanud sellest äärmusest natuke tagasi liikuma. Kas selle põhjuseks on heaolu (esialgu vaimse, kuid küllap hiljem ka materiaalse) vähenemine või miski muu, ei oska öelda .... Juhul, kui inimmõistus peaks säilima, siis vaadeldakse tulevikus (uuel harmoonia ajastul) meie aega tagasi kui pöörast segaduste aega (või ka aeda :P ). Üheks esimeseks pääsukeseks selles pendli tagasipöördumises on Arvo Pärdi muusika, kas pole?

"Õhinapõhised asjaomased" - see mõiste meeldib mulle. Teretere, kas ise leiutasid või tsiteerid kedagi?

----
Veel üks küsimus: Mida on vaja selleks, et ei oleks sõda?
Ressursside küllus arvatavasti ei ole piisav tingimus. Vaja on ka koolikiusamisest tuntud efekti, et seni, kuni kiusamine on kiusajale lõbus, kiusamine jätkub, kui aga kiusatav vastu hakkab ja kiusajal hambad kurku lööb, siis ei ole lõbus. Kiusaja peab teadma, et vältimatult lüüakse tal hambad kurku (heidutus). Kui aga kiusaja treenib end pidevalt, et ikkagi saaks kiusata ilma tagajärgedeta, siis see on võidurelvastumine. Kuidas võtta ära soovi kedagi kiusata? Kooliajast on teada, et kiusavad need, kellel on isiklikus plaanis mingid puudujäägid ja on vaja seda kompenseerida. Ahhaa! Siit me jõuamegi ühe teatud piirkonna juurde, mis armastab teistega sõdida. Kas saab sellist riiki ja rahvast aidata? Seda on püütud ju teha, aga tulemusteta. Mida on selleks vaja?
td
 
Posts: 18018
Joined: 13 Feb 2008 16:23

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby projekteerija » 21 Jul 2022 11:06

Soome peameedia hapukurgihooaja investeerimisest rääkiv lugu. Noor kutt on teinud enda eest oste-müüke tegeva programmi ja see siis tikdub vaikselt. Lugu ise on maksuseina taga aga võtkem seda kui lihtsat märgilist fakti.https://www.hs.fi/visio/art-2000008934511.html
Vähemalt paar aastakümmet pn nii pangad ja superinvestorid teinud ja on seda ka siin puudutatud. Nüüd on vaid küsimus selles. et mida edasi...1. Miljonid masinad ju sedasi tiksudes edu ei tooda veel vähem lisaväärtust ... Kulutabad energiat energiasurma piiril. Või siis ikkagi... 2. nende miljonite inimeste kulul, kes arvitit spekuleerimiseks jms. ei kasuta kuid peavad midagi tarbima ja eluaset jms. omama ning paratamatult on selliste ettevõtjate tarbeks sõltuvaks või lolliks toormeks....Kusjuures pole vahet mida sedasi müüalse ostetakse või hinnastatakse. :? Ntx. Viimasel ajal on mul tunne, et pea kõik poes jne. olevad kaubad on sellisteks muutunud. Käib hullunud vigurdamine ja manipuleerimine hinnasiltidega, kauba kogustega ja isegi pakendite disainiga jms. :shock:
projekteerija
 

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby td » 21 Jul 2022 11:24

projekteerija wrote:Soome peameedia hapukurgihooaja investeerimisest rääkiv lugu. Noor kutt on teinud enda eest oste-müüke tegeva programmi ja see siis tikdub vaikselt.

Vabaturu tingimustes on väidetavalt sellel masinal turgu korrastav efekt: liiga odavad kaubad saavad kõrgema hinna ja liiga kallid hinnad saavad odavama hinna. Seda juhul, kui sellesse masinasse ei ole programmeeeritud emotsioone (masin võtab sealt, kus on odavam ning kui hind liiga kõrgeks läheb, siis paneb ringlusse tagasi). Eeldab, et ei reageeri kukkuvale noale - kui kaup odavneb edasi, siis ikka jätkab ostmist samas taktis või isegi veel intensiivsemalt. Müümise poole pealt tuleb muidugi sein ette, aga ka seal on ju olemas laenuga müük (laenad kellegilt kauba, et seda müüa, hiljem ostad turult tagasi, et laenajale tagastada kaup) Ostmise poole pealt tuleb siiski ka sein (kui ostjal raha otsa saab). Seetõttu žetoonide emiteerijad on selles osas eelisseisus.
Last edited by td on 21 Jul 2022 12:53, edited 1 time in total.
td
 
Posts: 18018
Joined: 13 Feb 2008 16:23

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby td » 21 Jul 2022 11:31

#MGTOW
kas loomad flirdivad ka laikide (s.t. enesehinnangu tõstmise ja n.ö. heakskiidu saamise) nimel või on neil puhtalt sugujätkamise eesmärk?
td
 
Posts: 18018
Joined: 13 Feb 2008 16:23

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby hh » 21 Jul 2022 11:50

td wrote:
Majandushuviline wrote:Milline on nende mass?
Asetades teljestiku keskpunkti A peale: keskpunkti suhtes A seisab ja B liigub valguse kiirusel ning B mass on lõpmatu.
Asetades teljestiku keskpunkti B peale: keskpunkti suhtes B seisab ja A liigub valguse kiirusel ning A mass on lõpmatu.
Liikuva teljestiku keskpunkti korral on võimalik lõputu hulk suhtelisi kiiruseid ja lõputu hulk järeldusi A ja B masside kohta.

Huvitaval kombel saab paralleeli tõmmata mustade ja valgete mütside jaoks. A ja B vahel olevad inimesed ei tea, kui suur on nende mütside headus või kurjus. Aga A ja B paistavad seda täpselt teadvat.

Samas footoni seisumass on null, seega need mütsid ise arvavad iseendast, et nemad on puhtad poisid.


See ongi füüsiku ideoloogia-vaba vaatepilt -- A ja B on omavahel võrdväärsed tegijad.

Kui võtta Piibli seisukohast, siis A ja B ei ole võrdsed, vaid hierarhilised. Üks on ainult hea ja teine on ainult kuri. A ehk ainult hea on juba ära võitnud B ehk ainult kurja. Seevastu A ja B vahel olevatel inimestel on valik, kumba poolele keegi valib hoida. Siit tekib ideoloogia ja poliitika. Mida arvab asjast footon ja kas seisumassi null on võimalik tõlkida sotsioloogia keelde, ma ei teagi.
hh
 

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby hh » 21 Jul 2022 11:57

hh wrote:See ongi füüsiku ideoloogia-vaba vaatepilt -- A ja B on omavahel võrdväärsed tegijad.

Kui võtta Piibli seisukohast, siis A ja B ei ole võrdsed, vaid hierarhilised.


Üldse kultuuris kipuvad A ja B olema ka pigem hierarhilised. Alfabeeti juhib endiselt A. Ning filminduses on A ja B kategooria filmid ja festivalid.
hh
 

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby td » 21 Jul 2022 12:43

Aastal 2009 korraldas S. Hawking peo ajas rändajatele. Kutse saadeti välja peale seda, kui pidu oli juba toimunud. Paraku, tema peol oli vaid tema üksi. Ta lootis, et ehk mõni ajas rändaja võiks soovida laivis kohtuda tema kui mineviku kuulsa füüsikuga.
Võimalik, et ta ei olnud siiski piisavalt kuulus, et tema kutse elaks üle järgnevaid aastaid.
Last edited by td on 21 Jul 2022 14:40, edited 1 time in total.
td
 
Posts: 18018
Joined: 13 Feb 2008 16:23

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby td » 21 Jul 2022 12:49

hh wrote:See ongi füüsiku ideoloogia-vaba vaatepilt -- A ja B on omavahel võrdväärsed tegijad.

Kui võtta Piibli seisukohast, siis A ja B ei ole võrdsed, vaid hierarhilised. Üks on ainult hea ja teine on ainult kuri. A ehk ainult hea on juba ära võitnud B ehk ainult kurja. Seevastu A ja B vahel olevatel inimestel on valik, kumba poolele keegi valib hoida. Siit tekib ideoloogia ja poliitika. Mida arvab asjast footon ja kas seisumassi null on võimalik tõlkida sotsioloogia keelde, ma ei teagi.

Aaaa, nüüd ma alles hakkan aru saama, kui kaugel on teineteisest teadus keha(de)st ja teadus vaimu(de)st. Pean siinkohal iseseisvalt edasi mõtlema ja edasi uurima. Huvitav! (ilma irooniata)
td
 
Posts: 18018
Joined: 13 Feb 2008 16:23

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby td » 21 Jul 2022 14:10

td wrote:Minu lemmikviinamarjad vasakult paremale:
(1) nn. Sirava Sagra: magus, muskaatmaitseline, praktiliselt seemneteta, väga peen maitse võrreldes teistega (korjatud paar päeva tagasi Eestist, seetõttu välimus kehvakene praegu)
(2) Guna: magus, suht varajane, suurte seemnetega, suured kobarad, kergelt robustne labruskamaitse - jääb ülejäänutele maitselt alla
(3) Somerset Seedless: magus, keskvarajane, ilma seemneteta, väikesed kobarad, ei suuda võistelda (1)-ga

Kõik viinamarjad on kasvatatud seina ääres lõunaküljel.

Krt. see esimene on Ciravas Agra (vot see on, kui kuulmise peale üles kirjutada). Soovitan!
http://e-aiand.com/asju/sordid/Viinamar ... sAgra.html
td
 
Posts: 18018
Joined: 13 Feb 2008 16:23

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby teretere » 21 Jul 2022 15:16

td wrote:"(Mina) mõtlen, järelikult olen" saab ka tõlgendada erinevalt, sõltuvalt rõhuasetusest selles lauses:
MINA – Me, me me! (egotsentrism ja egoism)
MÕTLEN - mõtlemine on ka kogemus, seega empirism
JÄRELIKULT – kummardus loogika ehk ratsionalismi suunas
OLEN - "asjad on" ehk kummardus realismi suunas

Moodsal teaduslikul meetodil on siiski palju veel areneda, aga praegune inimmõistus ei küüni kaugemale. Seetõttu ongi natuke humoorikas lugeda seda raamatut, aga siin me oleme täna ja praegu.
Ülelüldse, tundub, et asi läks käest kuskil 1880-ndatel ja eriti 20. sajandi esimeses pooles, kus tekkisid ka imelikud kunstivoolud. Klassikaline harmooniline elukorraldus läks kaduma. Kas oleks võinud saavutada tänaseid mugavusi ilma harmooniat kaotamata või kas harmoonia kaduski tänu uutele mugavustele? Tundub aga, et pendel on hakanud sellest äärmusest natuke tagasi liikuma. Kas selle põhjuseks on heaolu (esialgu vaimse, kuid küllap hiljem ka materiaalse) vähenemine või miski muu, ei oska öelda .... Juhul, kui inimmõistus peaks säilima, siis vaadeldakse tulevikus (uuel harmoonia ajastul) meie aega tagasi kui pöörast segaduste aega (või ka aeda :P ). Üheks esimeseks pääsukeseks selles pendli tagasipöördumises on Arvo Pärdi muusika, kas pole?

"Õhinapõhised asjaomased" - see mõiste meeldib mulle. Teretere, kas ise leiutasid või tsiteerid kedagi?

----
Veel üks küsimus: Mida on vaja selleks, et ei oleks sõda?
Ressursside küllus arvatavasti ei ole piisav tingimus. Vaja on ka koolikiusamisest tuntud efekti, et seni, kuni kiusamine on kiusajale lõbus, kiusamine jätkub, kui aga kiusatav vastu hakkab ja kiusajal hambad kurku lööb, siis ei ole lõbus. Kiusaja peab teadma, et vältimatult lüüakse tal hambad kurku (heidutus). Kui aga kiusaja treenib end pidevalt, et ikkagi saaks kiusata ilma tagajärgedeta, siis see on võidurelvastumine. Kuidas võtta ära soovi kedagi kiusata? Kooliajast on teada, et kiusavad need, kellel on isiklikus plaanis mingid puudujäägid ja on vaja seda kompenseerida. Ahhaa! Siit me jõuamegi ühe teatud piirkonna juurde, mis armastab teistega sõdida. Kas saab sellist riiki ja rahvast aidata? Seda on püütud ju teha, aga tulemusteta. Mida on selleks vaja?


Et sõda(mille vastandiks on rahu- nad mõlemad saavad eksisteerida vaid omavahel soetud vastanditena) lõppeks, peaks ka rahu lõppema,
aga manifesteerunud Universumi olemus on duaalsus, sõja lõppemise eelduseks jääks manifesteerunud Universumi eksistentsi lõppemine :)
Kas oleksid nõus seda hinda maksma/kas homo sapiensi võimuses on realiseerida sellised stsenaariumid.

Inimmõistuse säilimse eelduseks on keha säilimine, kui pole keha pole ka mõistust.
Arvan, et mõtlesid mõistuse asemel teadvust(universaalset kohalolu), kui nii, siis pole "säilimises" kahtlust.
Arvo Pärdi Peegel Peeglis on vaieldamatult meistriteos.
Natukene rohkem üldistades nn pendli ära liikumisele äärmusest aitab kaasa iga teadliku vaatleja- homo sapiensi tähelepanuteraviku liigutamine mõttevoolult mõtlejale.
Mis omakorda(irooniana) kahandab majanduskasvu mille jätkumisest omakorda sõltub eranditult kõikide homo sapienside eksistents- esmalt,
et säiliksid elementaased sooja/külmakilovatid ja toidukalorid teisalt, et atmosfääris püsiksid saasteosakesed mis omakorda garanteerivad kõikide homo sapienside
elukoskonna säilimise läbi aerosol masking effecti toimimise.
Nii, et duaalsus ilmutab ennast kõikjal ja homo sapiens jääb terviku mõistmisel jänni.
Kõik, mida inimene teha saab, on imestada ja vaimustuda Teadvuse/Jumala/Looduse loomingu suurejoonelisuse üle.
----
"õhinapõhised asjaomased" kirjutusid spontaanselt(ka kõikvõimas guugel ei väitnud vastupidist:)
See oleks väga kena kui saaksid läbi oma vaheda sule seda väljendit kusagil(rahvavalgustuslikul eesmärgil) kasutada.
teretere
 

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby td » 21 Jul 2022 16:37

kindlasti saab, kui mõelda sellele, mis toimub
tänud, et lahkelt jagad oma patenti :)

-------------
uued andmed kooviti kohta 5 … 11 aasta vanuses, omikroni ajastust
https://www.youtube.com/watch?v=uIFSvnB1WlQ

va-staatus absoluutarvudes
Fully va…, 67.7% (173 268)
Partially va… 12% (30 712)
Unva… 20.3% (51 995)

miljoni inimpäeva kohta (s.t. risk ehk tõenäosus ehk suhtarv):

= mitteva...xx:
All reported infections: 3303
PCR-confirmed infections: 479
Hospitalizations: 30

= täielikult va…xx:
All reported infections: 2770
PCR-confirmed infections: 112
Hospitalizations: 6.6

aga intensiivravis hapnikku vajas miljoni isiku kohta (seega, absoluutne risk eht suhtarv):
Fully va… 2/73268 = 28
Partially va… 2/30712 = 65
Unva… 1/51995 = 19 (!)
MIks unva... puhul risk väiksem? Jällegi, võibolla oli kombeks eeskätt va…-da riskigrupi lapsi. Videos on ka andmed sellest, et va… kaitsev efekt taandus väga ruttu.

aga, koguni 22 last, keda va…, said severe adverse reaction'i ehk risk miljoni doosi kohta: 50
td
 
Posts: 18018
Joined: 13 Feb 2008 16:23

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby hh » 21 Jul 2022 16:45

Valgemütsid soovitavad inimestele SEDA meiliaadressi, et teha sinna oma konto:

https://proton.me/mail

olla maailma turvatuim - parim - kindlaim jne erinevalt gmailist, hotmailist, google-ist jne jne. jne.
hh
 

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby td » 21 Jul 2022 16:53

"Euroala üks tõsisemaid probleeme kipub olema see, et sama valuutat kasutavad väga erineva tootlikkusega riigid ja see tähendab seda, et osade riikide jaoks on raha liiga kallis, osade riikide jaoks on raha liiga odav. Mina julgen pakkuda, et meie oleme hetkel selline riik, kelle jaoks on raha liiga odav," rääkis Koppel.

https://www.err.ee/1608663685/koppel-in ... ei-pidurda
Lihtsalt ja arusaadavalt öeldud.See ühtlasi tähendab, et kui lõunaosariikide jaoks on raha liiga kallis, siis seal on deflatsiooniline, meil aga inflatsiooniline olukord. See tähendab, et vaba raha tahaks liikuda sinna, et osta midagi odavamalt kui siin (ja sealsed kaubad -teenused tahaksid liikuda põhja suunas). See tähendab, et see viib hinnatasemed üksteisele lähemale. Selliselt mõeldes on erinevate seadusandlustega maades sama valuuta pidamine isegi jätkusuutlik.
Kas sellest võiks järeldada, et "lähme rukist lõikama" ehk neto jt. eestlased teevad varsti suured investeeringud ka Itaalias ja Kreekas?

Neto, mis on Sinu plaanid? (kui see saladus pole)
td
 
Posts: 18018
Joined: 13 Feb 2008 16:23

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby hh » 21 Jul 2022 18:53

Kes soovib, kuulab omal vastutusel -- tulevasest paradigma muutusest seoses finantsidega. Video ca 40 min.
Nad ütlevad, et paradigma hakkab muutuma juba alates augustist-septembrist, aga kohati on juba reaalselt käimas.
Tundub, et rääkimas on mingid insaiderid.

https://youtu.be/Wq0VPkIOg1o?t=308
hh
 


Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby hh » 21 Jul 2022 22:08

Mida sai täna teada maailmas toimuva kohta? Tõesti nagu tragikomöödia:

- et Ameerikas toimusid kõrgetasemelised "matused" jutumärkides ehk fake või liba; keegi ei nutnud ja kirst oli tühi.
- et Londonis toimusid arvukad arreteerimised pärast Bo-Jo sunnitud lahkumist. Bo-Jo aga lahkus vihjega, et ta tuleb veel tagasi, baby.
- et president Paiden olla saanud korraga vähi ja k-o-r-o-o-n-a. (kaks konkureerivat uudist taas fake või liba). Otsitakse põhjuseid, millega põhjendada tema tagandamist. Paljud, kes valisid 2020 Paidenit, nüüd kibedasti kahetsevat oma valikut.

Enam ei suuda ühtegi uudist tõsiselt võtta. Võib-olla teeb eesti peavoolu meedia targasti, et ei kajasta rahvusvahelisi liba-uudiseid, sest kesse jäksab üha uute valede sabas joosta. Samas eesti meedia põhjal ei saa mitte millestki aru, mis maailmas toimub. Ela nagu kotis.

Siiski on masendav, et meil ei lubata või ei osata avaldada pikaajalisi analüüse eesti keeles. Eks sellepärast ma siin teile, lp arutelulased, taidlen -- ikkagi nälg uudiste ja analüüside vastu on nii suur. Tahaks ikka aru saada, mis toimub.
hh
 

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby hh » 21 Jul 2022 22:22

hh wrote:taas fake või liba).


Nii et haiguste ja va... meedia-paanika kuulub samasse rubriiki.

Olen mõelnud, et keda süüdistatakse üha uute haiguste levikus? Kollektsioon selline: lehmasid, linde, sigu, nahkhiiri, taimi, päikest, ahve jt. Neid, kellel pole oma kõrgeltmakstud advokaate, kes kaitseksid nende huve! Samamoodi on meedia ees abitus seisundis väikerahvad, kellel pole advokaate palgata enda kaitseks. Sellepärast võib meedias igaüks ka eestlasi ja Eestit sopaga üle valada, iga neiuke ja poisike võib esineda (kinnimakstud?) mõnitusega. (Ma arvan... Et tulevikus meenutada ja kibedasti kahetseda... kui on juba hilja.)
hh
 

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby Majandushuviline » 21 Jul 2022 23:39

td wrote:aga intensiivravis hapnikku vajas miljoni isiku kohta (seega, absoluutne risk eht suhtarv):
Fully va… 2/73268 = 28
Partially va… 2/30712 = 65
Unva… 1/51995 = 19 (!)
MIks unva... puhul risk väiksem? Jällegi, võibolla oli kombeks eeskätt va…-da riskigrupi lapsi. Videos on ka andmed sellest, et va… kaitsev efekt taandus väga ruttu.

Kas osaliselt sobiks seletuseks hiljuti viidatu?
However, the preponderance of data increasingly point to immune imprinting/Original Antigenic Sin as the leading explanation for the observed public health data suggesting negative effectiveness of the mRNA inoculations which are currently being marketed as vaccines, but which (with recommendations for four or more doses) are functionally being deployed more as immuno-therapeutics.

https://www.telegram.ee/eesti/video-irja-lutsar-koroonakonverentsil-piirangutel-ei-olnud-koroona-levikule-moju
https://www.telegram.ee/maailm/dokumendid-ema-d-survestati-kiirustama-pfizeri-vaktsiini-heakskiiduga-ohutuse-arvelt
Kõne ajal, mida Wathion kirjeldas kui “üsna pingelist, kohati isegi veidi ebameeldivat”, hoiatas von der Leyen EMA-d, mis võib juhtuda, “kui ootused ei täitu”, et kiiresti väljastada CMA [Euroopa Liidu tingimuslik müügiluba].
Majandushuviline
 

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby hh » 22 Jul 2022 04:27

Et toimub SUURPUHASTUS avalikkuses -- BBC vabandab skandaalse 1995. a. intervjuu eest printsess Dianaga. Nad ei lase seda enam kordagi eetrisse.
Intervjuu teinud macho ajakirjanik apelleerib nüüd suurele armastusele printsess Diana vastu.

BBC issues apology to royal family for infamous Princess Diana interview
https://www.goodmorningamerica.com/cult ... a-87179146

PS: Puusliku õhkulaskmine Georgia osariigis, va-kt-s-iinide korruptsiooni väljatoomine, BBC avalik vabandusepalumine -- valgemütsid tegutsevad!
hh
 

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby td » 22 Jul 2022 13:57

"Noorte Hääles" oli kunagi "Viimane veerg", kus oli uudisnuppe kentsakatest juhtumistest, aga samuti tõhusatest uutes tehnoloogiatest (mis aga peaaegu kunagi ei jõudnud käibesse).
Kas selline elektrienergia allikas võiks olla läbimurre portatiivsetes elektriallikates?
https://ndb.technology

videop kah
https://www.youtube.com/watch?v=TgxiE8hXfhs

Suurim puudus on see, et sellega tuuakse uus tapmismeetod laialdasse tarbimisse - beetakiirgust emiteeriv segu sissesöödavas toidus ei ole just kõige lõbusam viis elust lahkumiseks.
td
 
Posts: 18018
Joined: 13 Feb 2008 16:23

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby td » 22 Jul 2022 16:37

tänane muusikapala, meloodia läheb tuttavaks ajahetkel 1:25
https://www.youtube.com/watch?v=nsNMP6_Q0Js

no ja veel üks
https://www.youtube.com/watch?v=Y0AIDqZuskY
(YT-s on ka üks pilusilmade keelpillikvartett seda esitamas, aga no ei sobi nende esitus meie meelelaadiga)
td
 
Posts: 18018
Joined: 13 Feb 2008 16:23

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby td » 22 Jul 2022 18:39

Michaela Peterson leidis ka Jumala
https://youtu.be/IReu14boYcQ?t=406
td
 
Posts: 18018
Joined: 13 Feb 2008 16:23

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby td » 22 Jul 2022 23:12

Meil siin täna olnud suur vihmasadu, kjuba hommikuks olid kõik tünnid on vett täis. Alles eile oli muru aias kohati kõrbenud. Siit 50 km lõuna pool on ühe tee ära uhtnud. Paar päeva tagasi oli uudis, et kuumuse tõttu raudteerööpad kõverad ja jões ei saa laevaliiklust korraldda. Täna pealelõunal oli vaid 14 kraadi sooja. Oh jah. Lisaks oli täna ka elektri stabiilsusega probleeme, UPS käis paar korda sisse-välja ning elektripliidi kell läks nulli.
Talve kohta räägitakse Rootsis ka juba võimalikest elektrikatkestustest, sest Lõuna-Rootsi elektrisüsteem onühenduses Saksamaaga, kus ju suur risk energiakriisiks. No igav ei hakka.
td
 
Posts: 18018
Joined: 13 Feb 2008 16:23

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby spl » 23 Jul 2022 12:51

Venelaste lubadused maksavad samapalju, kui sitt, mis WC'st alla lastud. Tegelikkusese ega s---l ja Venemaa venelastel enam erilist vahet polegi.

https://www.err.ee/1608665230/ukraina-relvajoud-vene-vaed-rundasid-odessa-sadamat-rakettidega#sadam

Venemaa kirjutas alla lepingule, et lasevad viljaekspordil toimuda ja siis peale seda avati turmtuli Odessa sadamale, mille kaudu pidi kõik see toimuma.

---

Värd-varga mentaliteediga rahvus !

https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1550725590235357184
spl
Site Admin
 
Posts: 19693
Joined: 12 Feb 2008 20:59

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby Majandushuviline » 23 Jul 2022 14:18

spl wrote:Venelaste lubadused maksavad samapalju, kui sitt, mis WC'st alla lastud. Tegelikkusese ega s---l ja Venemaa venelastel enam erilist vahet polegi.
https://www.err.ee/1608665230/ukraina-relvajoud-vene-vaed-rundasid-odessa-sadamat-rakettidega#sadam
Venemaa kirjutas alla lepingule, et lasevad viljaekspordil toimuda ja siis peale seda avati turmtuli Odessa sadamale, mille kaudu pidi kõik see toimuma.

Lisaks võib sobida:
Vaata, kui ma räägin Lääne-Euroopas inimestega Ukraina teemal – just käisin seal, eks ole, jaanipäeva ajal –, siis nende jaoks on Ukraina selline abstraktsioon. No umbes sama kaugel nagu meie jaoks oli Süüria kodusõda või Kongo kodusõda või mis iganes. Et, noh, kole ja sealt tulevad aeg-ajalt mingid õudselt võikad uudised ja sellel on kahtlemata globaalne mõju mingitele hindadele või geopoliitikale – aga see on abstraktne probleem.
Meie jaoks kaadrid Butšast ei ole abstraktne probleem, vaid võimalus, et see juhtub meiega homme. Ja see muudab inimpsühholoogilist lähenemist asjadele väga oluliselt. See teema on kindlasti üks keskne teema ja siin ma olen halastamatu praeguse [valitsemisaega lõpetava] valitsuse ja praeguse kaitseväe juhataja suhtes: nii suurt kahju, nagu nemad on teinud Eesti riigikaitsele, Eesti kaitsevõimele, vallandades professionaalseid pikaaegse karjääriga sõjaväelasi, kinkides ära relvi, keeldudes tegemast hankeid asjadele, mida meil oleks ammu tulnud hankida… See lammutustöö, mida on teinud Martin Herem ja Kalle Laanet ja kogu Reformierakond kogu 20aastase eksistentsi jooksul – ma küsin: aga kui nad oleksid Kremli agendid, mida nad peaksid teistmoodi tegema?
RK: Tuli see Kremli agent ka lõpuks ära.
MH: Tuli! Ma küsin: aga mida nad teistmoodi peaksid tegema, et meid nõrgestada? See on hävitus, mis nad on teinud meie riigikaitsega.
Majandushuviline
 

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby td » 23 Jul 2022 15:12

võibolla kedagi huvitab .... õhtune kontsertteenistus (vana) York'i katedraalis 17. juuli 2022
https://youtu.be/FIiFi_sEZj0?t=75

mulle meeldis seda kuulata töö taustaks ja aeg-ajalt ka visata pilk inimeste peale

mis asi on Evensong?
https://en.wikipedia.org/wiki/Evensong

... ja minu hing täitus tänutundega, et ma saan Youtube ja Wikipedia abil osa nii paljudest põnevatest ja ilusatest maailma asjadest. Tänu kõigile inimestele, kes selle tehnika kõik leiutasid ja ka neile, kes on oma väärtuslikku aega kulutanud, et täita see ruum informatsiooniga.

siin on selle teenistuse programm ka kirjaliku teksti kujul (kui keegi soovib sõnadesse süveneda)
https://d10okuw2vik61v.cloudfront.net/u ... -marks.pdf
td
 
Posts: 18018
Joined: 13 Feb 2008 16:23

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby projekteerija » 23 Jul 2022 18:15

Selles loos muretsetakse paljude toormete hinnakukkumise pärast. Ees on suure tõenäosusega rasked ajad ...
https://yle.fi/uutiset/3-12541546
Samas kui osad toormed odavnevad (ja need on selle odava hinnaga ka kättesaadavad) siis peaks tänase tehnoloogia juures olema võimalik sedakaudu mõjutada liiga kalliks muutunud kaupade hindu. Vask, alumiinium ja puuvill peaksid rohkesti võimalusi pakkuma. :?
projekteerija
 

Re: Mõtisklused makromajandusest, kinnisvarast ja muust

Postby pop » 24 Jul 2022 01:56

Leidsin ühe huvitava uudisnupukese Indiast, selle taustal on oluline ehk vaid see et neid sealseid koroona-edulugusid (mida siin isegi sai levitatud, vaktsineerimise ja ravi osas) peaks vist ka natuke teise nurga alt vaatama, nö "with the grain of salt" (arvestades asjaolu et seesugune minister võiks teoreetiliselt juhtida ka tervishoidu).
pop
 

PreviousNext

Return to Kinnisvarast / Majandusest

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 32 guests

cron